Отглеждане на пъпеши - как да увеличим добива?

Засаждането на пъпешите започва, когато премине опасността от понижаване на външната

температура. При еднослойните оранжерии и тунелите това става, след като външната температура се установи трайно над 2°С, а в култивационното съоръжение над 10°С. В отопляемите съоръжения и в съоръженията с многослойни покрития засаждането може да се извърши 10-15 дни по-рано.

Ако пъпеши се отглеждат като следразсадна култура, те се засаждат след освобождаване на площта.

Засаждането на пъпешите в тунелите и парниците се извършва шахматно на разстояние между редовете 60 см, а в реда 80 см. Тунелите се изграждат непосредствено след засаждането и имат ширина 180 см и дължина до 20 м. Разстоянието между тунелите е 100 см.

При отглеждане на пъпеши в оранжериите междуредовото разстояние е 80-100 см, а в реда 70 см. Броят на редовете се определя от ширината на оранжерията.

Когато пъпешите се отглеждат без прикрепване, междуредовите и вътрередовите разстояния се увеличават с 20-30 см.

Растенията се поливат с 2-3 л вода и се разхвърлят примамки срещу поповото прасе. По време на отглеждането се поддържа температура 23-25°С през цъфтежа и 25-30°С при плододаване. Влажността се регулира около 60-70%.

След засаждането на пъпешите, за да се създаде по-добър микроклимат в неотопляемите оранжерии, редовете се покриват с полиетиленови тунели, които се премахват в началото на май.

При висока влажност и ограничено проветряване се създават условия за поява на брашнеста мана.

Проветряването отначало се постига с отваряне на вратите на оранжериите и отваряне на късите страни на полиетиленовите тунели, а в парниците чрез вдигане на рамките. По-късното проветряване на оранжериите е по-продължително и се постига чрез странично приповдигане на полиетиленовите платна и отстраняване на рамките през топлите часове на деня.

Пъпешите се поливат равномерно: през април-май на по-големи интервали - 10-12 дни, а по-късно (юни-юли) - почти всяка седмица. Нередовното поливане е предпоставка за масовото напукване на плодовете.

Пъпешите се окопават 2-3 пъти; първото окопаване е на дълбочина 10-15 см, а следващите са по-плитки.

Растенията се подхранват 1-2 пъти, когато тяхното развитие протича слабо.

За подобряване на светлинния режим и за увеличаване на добивите растенията се прикрепват към телена конструкция или към едро изплетена мрежа. Така те формират повече плодове, които узряват по-рано, по-едри са и стопанският ефект е по-добър.

Растежът и плододаването се регулират с резитба, с което се намалява изресяването. Едроплодните сортове пъпеши се формират едностъблено, като върховете на първите четири разклонения се прекършват на 8-ия и 10-ия лист , а растежният връх на централното стъбло се отстранява, когато достигне 2 м. На растение се оставят по 2-3 плода.

Дребноплодните сортове пъпеши се формират, като върхът на младите растения се премахва, когато са се оформили 4-5 листа. От пазвата на всеки лист се формира по едно разклонение, на което се оставят по 2 листа. Това са разклонения от първи порядък. Върху тях се развиват по 2 разклонения от втори порядък. По-слабото от тях се отстранява, а останалото се привързва. Образуваните разклонения от трети порядък се премахват, когато достигнат 30-40 см дължина, а върхът с допълнително образуваните разклонения се премахва след трети лист. Растежният връх на главното стъбло също се премахва и се оставят по 4-5 плода на растение.

До май опрашването на цветовете е затруднено, което налага то да се извършва изкуствено. За целта се откъсват мъжките цветове, премахват се венчелистчетата им и се натрива близалцето на женските. С един мъжки цвят се опрашват 3-4 женски.

Плодовете, достигнали диаметър около 10 см, се поставят в мрежа или в перфорирана найлонова торбичка, прикрепени за телената конструкция. Когато растенията се отглеждат без прикрепване, плодовете се изолират с фолио, плочки, пясък, за да не загниват.

Пъпешите се нападат от мана, брашнеста мана, листни въшки и оранжерийна белокрилка, борбата срещу които се води със съответните растителнозащитни средства.

Беритбите зависят от сроковете на засаждане, от сорта и положените грижи и обикновено започват в началото на юни.

Средният добив от пъпеши е около 3,5 т от декар.