Отглеждане на корнишони. Подходящи за отглеждане на корнишони са топлите, дренирани и богати на органично вещество почви

(3-4% органично вещество). Стойностите на рН трябва да са между 6,0-7,0. Препоръчва се да се отглеждат корнишони на същото място след 4 години (1:4 сеитбооборот).

Торене на корнишони

Корнишоните понасят добреторене с органични торове, които е за предпочитане да се внасят през есента с основната обработка. Органичните торове внесени през вегетацията могат да изгорят кореновата система на растенията.

Азот (N): В зависимост от почвените анализи. Препоръчителноторене на корнишоните с 6-10 кг/дка (в активно вещество). През лятото - подхранване чрез разхвърляне на тора, 1-2 пъти с 5 кг/дка. Прилагайте разхвърлянето само при суха култура. Подхранването с капковото напояване е за предпочитане.

Фосфор (Р2O5): 15-25 кг/дка (основно торене)

Калий (К2О): 15-25 кг/дка (основно торене). Не се препоръчва Калиев хлорид.

Магнезий (Mg): На песъчливи почви: 5 кг/дка.

Сеитба и засаждане на корнишони

Директна сеитба на корнишони

Корнишоните са много чувствителни на студен климат. Температурата на почвата при сеитбата на корнишоните трябва да е 12°С. Използва се черно фолио за затопляне за кратко през пролетта.

Отглеждане на разсад корнишони

Когато растенията се отглеждат в култивационни съоражения, прибирането се ускорява с около две седмици. Отглеждането на разсада отнема около три седмици. Оптималната температура по време на покълването е 22°С. Закаляването на разсада е много важно. Корнишоните са много податливи на студ. Не разсаждайте растенията когато температурата на почвата е под 12°С. Препоръчва се дълбоко засаждане на разсада, до първите листа.

Система на разсаждане

Отглеждане на корнишони на равна повърхност (хоризонтално)

Гъстота - 3 000 растения/дка. Необходимо е да разположите разклоненията върху свободното пространство. Внимавайте да не нараните тези разклонения по време на растежа или прибирането на корнишоните.

Отглеждане на опорна конструкция (вертикално)

Конструкция: 1,50х0,5 м (2 600 растения/декар).

Предимство на тази система е по-малката възможност за поява на болести; плодовете се запазват чисти от почвени остатъци и консервирането (осоляване и др.) е по-лесно и става по-бързо. Мустачетата трябва да се насочват по-нагоре по протежение на теловете.

Предпазване

Корнишоните са много податливи на вятър и температури. Препоръчва се да се сложи ветроустойчива защита около полето чрез засаждане на царевица, фасул или други бързо растящи култури.

Напояване на корнишони

Корнишоните трябва да се отглеждат без пропуски в напояването при оптимални условия. В периода на образуване на плодовете имат най-голяма нужда от вода. Не се препоръчва да се полива със студена вода. Бъдете внимателни със солите във водата.

Борба с плевелите

Препоръчва се механична борба , но трябва да се има в предвид, че корнишоните са с плитка коренова система, която трябва да се пази от механични наранявания.

Симптоми на икономически най-опасните болести по корнишоните

Фузарийно увяхване - Fusarium (Fusarium oxysporum)

При ранно нападение котиледоните пожълтяват и окапват. Често се появява и загниване. По-старата тъкан покафенява и цялото растение изсъхва и умира.

Бяло гниене - Scerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)

Болестта е разпространена повсеместно, но представлява по-голяма опасност за краставиците, отглеждани в култивационните съоръжения. Най-голямо значение има стъблената инфекция в прикореновата част или по разклоненията. Повредените растения пожълтяват и изсъхват заедно с плодовете. Нападнатите тъкани омекват, мацерират се, покриват се с обилен бял налеп, а накрая се образуват едри черни склероции. Плодовете обикновено се заразяват в технологична зрялост.

Брашнеста мана - Powdery mildew (Erysiphe cichoracearum)

Нападат се всички надземни органи на растението, признаците се проявяват като бял или кремав брашнест налеп, първоначално от горната страна на листа, а по- късно и от долната страна.

Кубинска мана - Downy Mildew (Pseudoperonospora cubensis)

По листата се образуват първоначално воднисто зелени ъгловати петна ограничени от жилките, които в последствие стават жълти. При влажно време по долната страна се образува синкаво виолетов до черен налеп. Листата се завиват навътре около централния нерв и изсъхват.

Неприятели по корнишоните

Трипсове са дребни, бели/жълти насекоми; най- често могат да се открият по долната страна на листата, цветовете и по върховете на растението. Повредата се изразява в появата на сребристо бели петънца в мястото на смучене. Възрастните са кафяви до черни на цвят и 1,5 мм дълги.

Посевът с корнишони се наблюдава системно и при поява на нетипични признаци по вегетативните части, се търси консултация със специалист по растителна защита.