Моркови - изисквания към външните условия.

Какви са изискванията на морковите към влагата и топлината?

Морковите са студоустойчиви и

сравнително сухоустойчиви растения. Младите растения понасят температура -3, -4°С. Най-подходяща температура за образуване на кореноплодите е около 20-22°С. При ниски положителни температури кореноплодите не се оцветяват добре.

Към влагата морковите предявяват най-големи изисквания при поникване на семената и при нарастване на кореноплодите. Излишната влага в началото на вегетацията задържа развитието на растенията, а в края причинява напукване, деформиране и загниване на кореноплодите.

Морковите са светлолюбиви растения. Засенчването, особено в млада възраст, причинява изтегляне на растенията, което е свързано с понижаване на добивите.

Какви са изискванията на морковите към почвата и към хранителните вещества?

Най-подходящи за морковите са глинесто-песъчливите почви с орен пласт 20-30 см, рохкави и богати с органични вещества; на рохкава почва се оформят много качествени кореноплоди.

Върху тежки , студени, глинести почви се образуват къси деформирани кореноплоди. Ако почвата е тежка, през есента с обработката й е необходимо да се внесе разложен оборски тор или компост - 2 тона на 1 дка. Върху бедни на органични вещества почви се образуват удължени, силно разклонени и с груба консистенция кореноплоди.

Не са подходящи за отглеждане на моркови и местата, които задържат излишната влага.

Морковите са взискателни към хранителните вещества в почвата, особено през периода на образуване на кореноплода. Те не понасят торене с пресен оборски тор, защото кореноплодите се деформират, добиват по-светъл цвят и са с лоши вкусови качества.