Късно производство на домати в неотоплявани и в отоплявани оранжерии.

Сортове за късно производство на домати в оранжерии

Подходящи сортове за късно производство на домати в неотоплявани и в отоплявани оранжерии са Балка, Марица 25, Прекос, Прекодор, а от едроплодните Кармело, Аматиста и Робин.

Производство на разсад

Отглежда се непикиран разсад на открити лехи или в оранжерии. Засяват се 1 г/кв.мсемена 30 дни преди засаждането, не по-късно от края на юни. Грижи за разсада са борбата срещу листните въшки, преносители на вирусите и поддържане на оптималната влажност за предпазване от лъжливо сечене.

Подготовка на оранжериите за късно производство на домати

Почистват се растителните остатъци на предшественика, почвата се наторява с 30-40 кг суперфосфат и 15-20 кг калиев сулфат на декар , след което се фрезова или се изорава.

Засаждане на доматите

Растенията се засаждат в края на юли на разстояния като при ранното производство на домати. Поради високите температури се засажда предимно в следобедните часове в предварително влагозапасени бразди.

Грижи през вегетацията

Растенията се формират едностъблено. Растежният връх се отстранява в средата на септември в неотопляваните и в края на месеца в отопляваните оранжерии. Те вече са формирали 3-4 съцветия.

В началния период /юли и август/ се поддържа почвена влажност 80-90% от ППВ. Не се допуска засушаване, тъй като се развива лъжливо сечене.

Редовно се провеждат подхранване /1-2 пъти с по 20-25 кг амониева селитра на декар/, окопаване и борба срещу болестите и неприятелите. Най-важна е борбата срещу брашнестата мана, срещу която се пръска през 15-20 дни с бенлейт - 0,05% или с метил-топсин - 0,07%. При това производство растенията се нападат често и от картофена мана, срещу която се пръска с дифолатан - 0,2 %, корсейт - 0,15% или ридомил цинеб - 0,25%.

Беритби и добиви от домати

Беритбите започват в края на септември и продължават до началото на ноември в неотопляваните и до края на ноември в отопляваните оранжерии. С последната беритба се прибират и зелените стандартни плодове, нареждат се в щайги и се поставят за доузряване в помещения с контролирани условия