Ранно производство на домати в отоплявани оранжерии.

Като енергийни ресурси у нас за допълнително отопление на слънчевите оранжерии

най-често се използват печки с твърдо гориво, електрическа енергия - нощна тарифа и спирт за горене. Най-ефективно е вегетационното с циркулация на топла вода в гъвкави пластмасови тръби.

Сортовете и производството на разсад са като при неотопляваните оранжерии. Произвежда се 60-65 дневен разсад, но в отоплявани съоръжения.

При мощност на инсталацията, осигуряваща температурна разлика 10-15ºС в оранжерии с единично и 15-20ºС с двойно покритие, в най-южните райони на страната разсадът се засажда в края на февруари; в Южна България - началото на март, а в Северна България - една седмица по-късно.

Доматите се отглеждат на същите разстояния като в неотопляваните оранжерии.

Поддържането на температурния режим през студения сезон зависи от топлоизточника. При евтин топлоизточник /термални и отпадъчни от индустриални предприятия води/ в оранжериите се поддържа температура на въздуха 18-22ºС през деня и 12-15ºС през нощта.

При използване на скъпи топлоизточници/нафта, електрическа енергия/ оранжериите се отопляват само в часовете с критична температура. Отоплителната инсталация се включва при понижаването на температурата под 4ºС и се изключва при повишаването й над 10ºС с цел икономии на гориво.

Второто покритие се използва до средата на април. В топлите часове се събира, за да не задържа светлината, а вечер растенията отново се покриват.

Останалите грижи по отглеждането на растенията - окопаване, подхранване, формиране , вибриране на цветовете, борба срещу болестите и неприятелите са същите като в неотопляваните оранжерии.

Беритбата на плодовете в Южна България започва в началото на май, а в останалите райони - 7-10 дни по-късно.

Средният добив достига 8-10 т от декар.