Кои фактори влияят върху съдържанието на хранителните вещества в зеленчуците?

Влияят ли някои фактори върху съдържанието на хранителните

вещества в зеленчуците?

Количеството на хранителните вещества, които се съдържат в зеленчуците, зависи от особеностите на отглежданите сортове, от метеорологичните условия през годината, от начина на отглеждане, от времето на прибиране на зеленчуците и др.

Ето някои примери за това, как се изменя съдържанието на хранителните вещества в зеленчуците под влияние на тези фактори.

В презрелите домати съдържанието на сухо вещество и витамин С е по-ниско.

При хармонично хранене на доматовите растения с азот, фосфор и калий, съчетано с правилно напояване, съдържанието на сухо вещество, витамин С и захари се повишава, но съдържанието на киселини не се променя.

При съзряване на плодовете на пипера се увеличава съдържанието, на захарите, на витамин С, на суровите белтъчини и на киселините, а съдържанието на целулозата намалява.

При зелените грахови зърна има период на много бързо превръщане на захарите в скорбяла, който при сортовете с гладки семена настъпва по-рано , отколкото при сортовете с набръчкани семена. Затова гладкосеменните сортове грах са по-неподходящи за консервиране. Когато времето е хладно и влажно, това превръщане се извършва по-бавно.

От едностранчивото азотно торене се намалява количеството на сухото вещество в луковиците на лука, а от калиевото и фосфорното се увеличава. Едностранчивото азотно торене увеличава съдържанието на протеин и намалява захарите на главестото зеле, с което се влошава качеството, му за консервиране.

В южните райони на страната, където слънчевото греене е по-интензивно, дините и пъпешите се отличават с по-високо захарно съдържание.