Причини за етиолиране (изтегляне) на разсада от домати.

Обикновено се

етиолира много ранният разсад от домати. В стремежа си да получат по-ранозрели домати някои зеленчукопроизводители засяват и пикират разсада много рано. Разсадът обаче расте бързо, започва да се засенчва и да се етиолира (изтегля се): засаждането му навън не е възможно , тъй като опасността от слани още не е минала. В такива случаи засушаването на разсада от домати е почти безрезултатно - растенията са образували вече дълбоки корени.

Също така не по-малко важна причина за етиолиране на разсада е отглеждането на прекомерно гъст разсад. Поради недостатъчно осветление вследствие на сгъстяване разсадът се изтегля силно и се изнежва.

Поддържането на висока температура и висока влажност в култивационното съоръжение също е причина за етиолирането на разсада. Високата влажност е особено нежелателна към края на разсадния период.

Каква е вредата от етиолирането на доматовия разсад?

Етиолираният разсад от домати се прихваща по-трудно, тъй като е по-чувствителен към влиянието на външните условия. Заедно с това плододаването закъснява, първото съцветие е с малко цветове и общият добив рязко се понижава.

Етиолираният разсад от домати се познава по бледозеления цвят на листата, високото тънко стъбло и по-дългите междувъзлия.