Какви са изискванията на лука към влагата?

Лукът се отличава с нисък транспирационен коефициент, който се обяснява с наличието на восъчен

налеп и по-малката листна повърхност. Листата му са малки, тръбести и покрити с восъчен налеп. Независимо от това лукът е взискателно към влагата растение. Сравнително големите му изисквания се дължат на особеностите на кореновата система, която е плитко разположена и със слаба смукателна способност. Ето защо лукът изисква редовно влага, за да развие потенциалните си възможности по отношение на продуктивността.

Всичко това важи в по-голяма степен за лука, отглеждан чрез директна сеитба, но и двегодишният лук реагира положително на напояване. Особено взискателни към почвената влага са сортовете от групата полулютиви лукове и най-вече сладките сортове, отглеждани от разсад. Поради едногодишния цикъл на развитие и интензивния растеж те имат по-голяма водопотребност и се нуждаят от редовно поддържане на оптимална влажност. Обикновено сортовете от групата полулютив лук при безразсадово отглеждане в умерено влажни години се нуждаят от 120-180 м3 на декар напоителна норма, а сортовете от групата сладък (каба) лук с по-дълъг вегетационен период - от 180-220 м3 на декар. Всяко засушаване през вегетацията предизвиква преждевременно формиране на дребни луковици. По-високи изисквания към влагата лукът има по време на поникването, буйния растеж и началото на образуването на луковиците. След оформянето на луковицата и по време на зреенето изискванията към почвената влага намаляват.

Изискванията към атмосферна влага на лука са умерени почти през целия вегетационен период. Въздушното засушаване след полягането на лъжливите стъбла - в края на юли и първата половина на август , действа благоприятно.

През втората (третата) година на отглеждането за производство на семена лукът има по-големи изисквания към почвената влага в началния период на растежа - при израстването на цветоносните стъбла (стрелкуването) и след цъфтежа, когато се формират и развиват семената. При продължително засушаване след цъфтежа се образуват семена с много ниска абсолютна маса и с понижена жизненост.

Изискванията по отношение на атмосферната влага на лука са по-малки по време на цъфтежа, развитието и узряването на семената. Повишената влажност но това време може дори да окаже вредно въздействие върху развитието - да се появят гъбни заболявания по лука, като пероноспора и ботритис по цветовете и семенните кутийки.