Изисквания на пипера към влажността.

Какви са изисквания на пипера към влажността?

От засяването на семената до узряването на

плодовете пиперът се нуждае от влажност на почвата около 80% от ППВ и на въздуха 60-70%. При такава влажност на почвата покълнването на семената, образуването на кореновата система и транспирационната дейност при храненето на растенията през време на вегетацията протичат най-интензивно. Когато влажността на почвата е в недостиг, притокът на хранителни вещества към листата намалява, нарушава се режимът на хранене на растението, листата загубват тургора си (завяхват) и загиват. При ниска атмосферна влажност, придружена от голямо и продължително повишаване на температурата на въздуха и на почвата, се наблюдават силно окапване на цветовете и спиране на плодообразуването. В такива случаи най-добър ефект се получава при поливане на пипера чрез дъждуване. При дъждуването атмосферната влажност се повишава над 60-70%, въздухът и почвата се охлаждат, охлаждат се и листата на растенията, които възстановяват нормалния режим на хранене и на фотосинтетична дейност.

Изискванията на пипера към влажността на почвата през първия период на развитието му (от разсаждането до настъпването на масово плодообразуване) не са големи. Въпреки това всяко засушаване на повърхностния почвен слой се отразява неблагоприятно върху развитието на кореновата система и върху прихващането на растенията, а по късно и върху образуването на генеративни органи (цветове и плодове). Нуждата от вода се познава не само по засушаването на повърхностния почвен слой, но и по външния вид на растенията - листата стават по-тъмнозелени.

През първия поливен период пиперът се полива с по-малка норма и по-рядко не само защото растенията транспирират (изпаряват) по-малко вода , но и защото времето е по-прохладно и съвпада с възстановяването им и с началното развитие на кореновата им система, което при пипера протича сравнително бавно и всяко прекаляване с поливането през този критичен период може да доведе до влошаване на топлинния и на въздушно-газовия режим в почвата, което от своя страна води до влошаване и дори до преустановяване на развитието на кореновата система.

Вторият период съвпада с по-голямо засушаване през юли и август, когато транспирацията на растенията е много по-голяма. Тогава пиперът се полива по-често и с по-голяма норма.