Изисквания на пипера към светлината.

Какви са изисквания на пипера към светлината?

Пиперът има големи изисквания към

продължителността на осветлението и към интензивността на слънчевата радиация. Тези изисквания при различните сортове пипер са различни. Едни сортове пипер реагират като растения на късия ден, а други като растения на дългия ден или на непрекъснато осветление. Обикновено у нас през зимата светлината е недостатъчна. Затова култивационните съоръжения, в които се отглежда разсад или пипер за ранно производство, трябва да бъдат покрити със стъкла или с полиетиленово фолио, силно пропускащи светлината, или да имат допълнително електрическо осветление.

При отглеждане на пипер в оранжерии през зимата се наблюдават често масово изресяване на цветовете и окапване на току-що образуваните завръзи, което се дължи на недостиг на пластични вещества, за чието изграждане е необходима повече светлина. В такива случаи на растенията помага допълнителното електрическо осветление в продължение на 3-4 седмици.

За влиянието на фотопериодичната реакция на пипера у нас са изведени опити с местните сортове пипер Сиврия 600, Калинков 805/7, Пазарджишка капия 794 и Джулюнска шипка 1021. Установено е, че тези сортове реагират различно на продължителността на осветлението, макар че произхождат от местни популации. Сортовете Сиврия 600 и Пазарджишка капия 794 цъфтят по-рано и увеличават добива си съответно с 16 и 10% при 10-часово осветление и много трудно преодоляват влиянието на непрекъснато 24-часово осветление, т.е. реагират като растения на късия лен. Сорт Калинков 805/7 започва да цъфти по-рано при 10 часово осветление и закъснява с развитието си при 24-часово осветление, а сорт Джулюнска шипка 1021 започва да цъфти в едно и също време при 15- и при 24-часово осветление, като най-висок добив дава при естествена продължителност на осветлението - 15 часа. Същите сортове пипер, отглеждани при зимни условия - къс ден, слаба интензивност и различно качество на светлината, - реагират по-благоприятно на удължаването на осветлението, като висок добив се получава при непрекъснато осветление. Тези опити потвърждават , че изискванията на пипера към продължителността на осветлението са сортова особеност и сортово качество.