Повреди от студ на зеленчуковия разсад.

Поради високото водно съдържание, което имат, повечето зеленчукови култури са силно чувствителни на

ниски температури. При температури под 0°С разсадът от краставици, домати и пипер загива. Такива повреди може да се наблюдават през зимните месеци в отопляеми оранжерии, ако отоплителната инсталация спре да работи, в неотопляеми полиетилинови оранжерии при мразовити дни в края на зимата или в ниски култивационни помещения (парници и тунели) при силни пролетни слани. Повреди от студ на зеленчуковите разсади са добре известни на всички градинари.

През зимата има и други повреди от студ, при които се появява съмнение за други заболявания. Това се случва, ако краставиците, доматите и пиперът се държат дълго време в култивационни помещения без достатъчно отопление, когато температурата на въздуха в тях е близо до 0°С, а температурата на почвата е 5-7°С. Растежът на повредените растения спира, по листата им се наблюдават сектори от светлозелена до жълта тъкан, а по пипера дори типично мозаично прошарване. По корените се явяват охрени, светлокафяви или кафяви петна от загнила тъкан, а връхните листа на доматите се оцветяват антоцианово. Ако помещението не се затопли , разсадовите растения започват да загиват. На ниски температури са по-чувствителни краставиците - дори при 7-10°С след няколко дни се наблюдава загниване по корена им.

Смущенията, които причинява продължителното изстудяване на растенията, лесно се преодоляват от доматите и пипера, но все пак такива растения дават малко по-нисък добив. Краставиците се възвръщат към нормално състояние много бавно и добивите от тях силно намаляват.