Какви са изисквания на пипера към топлината?

Пиперът е топлолюбиво растение, неустойчиво на студ, със слаба и плитко разположена в почвата

коренова система и със сравнително къс вегетационен период, през който формира своите репродуктивни органи.

Семената на пипера покълнват за 8-10 дни при температура 20-25°С и влажност в почвата 70-75% от пределната полска влагоемност (ППВ). При температура, по-ниска от 18-20°С, покълнването се забавя с 5 и повече дни, а при температура, по-ниска от 12°С, семената на пипера не покълнват. При поникнали растения температура, по-ниска от 12°С причинява физиологични смущения. Когато семената на пипера се поставят при температура 30-35°С, ускорява се покълнването с 3 до 5 дни.

При отглеждане на разсад пипер в култивационни съоръжения (оранжерии и парници) се препоръчва след поникване на растенията температурата да се понижи на 15-16°С в продължение на 7-8 дни, за да се забави темпът на нарастване на надземната маса и да се закалят младите растения. Оптималната температура за растежа и развитието на пипера е между 18 и 25°С При температура, по-ниска от 18°С , , растежът се забавя, а при по-ниска от 12°С спира и растението започва да страда, като при 0,3-0,5°С загива. При температура, по-висока от 25°С, растежът се ускорява, междувъзлията се удължават, растенията започват да страдат, а при по-висока от 35°С те не могат да образуват генеративни органи, а образуваните цветове и плодове окапват.

Регулирането на температурата при отглеждане на пипер в култивационни съоръжения трябва да се съобразява със слънчевото греене. В слънчеви дни температурата в съоръженията може да достигне 28-30°С и растенията да се развиват много добре, но в облачни дни тя трябва да се поддържа 20-22°С през деня и 15-18°С през нощта.

Кореновата система на пипера е много чувствителна към температурата на почвата. Най-благоприятната температура за растежа и дейността в е между 18 и 22°С. Температурата на въздуха и на почвата оказват решаващо влияние върху дължината на вегетационния период на пипера. В зависимост от нея в различните райони на страната дължината на вегетационния период на пипера е различна. При условията на Южна България вегетационният период при различните сортове пипер се движи от 90 до 125 дни от поникването до техническата зрелост и от 115 до 152 дни до ботаническата зрелост, а при условията на Северна България и в по-високите полета - с 25-30 дни по-късно. Пиперът се развива успешно във всички райони на страната, където безмразните дни са повече от 105-110, а средната дневна температура през вегетацията е 20°С. При отглеждането на пипера в по-студени райони той дава много по-малки добиви, тъй като растежът и развитието му се преустановяват от първите есенни слани.