Сортове праз.

Сортовете праз се делят на две групи - с ниско и с високо лъжливо стъбло,в зависимост от

височината на лъжливото стъбло и някои биологични особености.

Към първата група (европейската) спадат сортовете, които имат ниско лъжливо стъбло (15-25 см). Отглеждат се широко в страните от Средна, Западна и Северна Европа. Характеризират се с по-тъмнозелени груби листа и лъжливо стъбло. Притежават по-голяма студоустойчивост и зимуват на открито, без да измръзват. От тази група са създадени и разпространени много сортове, предназначени за различни направления - за форсирано производство в оранжерии, за отглеждане като лятна и като зимна култура. У нас тези сортове праз не се отглеждат, понеже по добив и качество на лъжливите стъбла местните сортове ги превъзхождат.

Към втората група (българската) спадат местните сортове праз. Лъжливото стъбло на сортовете от тази група е високо над 50 см, нежно, крехко, с много добри вкусови качества. Притежават по-слаба студоустойчивост и съхраняемост.

Въпреки че празът у нас е стара и традиционна култура, с него не е водена интензивна селекционна работа. Народната селекция е създала няколко сорта - Български, Шуменски , Старозагорски камуш и др., които имат добри вкусови качества, но поради това че са по-широки популации не са изравнени. От тях най-голямо разпространение получи сортът Старозагорски камуш.

Старозагорски камуш

Старозагорски камуш е местен сорт праз. Отглеждан в миналото в района на Стара Загора, а сега в цялата страна. Отличава се по-дългото си, тънко, равномерно цилиндрично и нежно лъжливо стъбло, достигащо 70 см височина. Листата са тесни, дълги, светлозелени, изправени.

Старозагорски камуш се съхранява добре през зимата. Чувствителен е към колебанията на почвената влажност и не е особено взискателен към почвата.

Средният добив е 3 000 кг от декар.

Старозагорски 72

Старозагорски 72 е по-нов сорт, създаден чрез използване на инцухт-метода в популацията Старозагорски камуш. Лъжливото му стъбло е по-високо от това на сорта Старозагорски камуш и достига 80 см. Притежава много добри вкусови качества, нежно, крехко и в по-голямата си част бяло стъбло. Листата са жълто-зелени, дълги, тесни, изправени, излизащи под ъгъл 45° от централната ос.

По добив превишава сорта Старозагорски камуш с около 20%, а по ранозрелост - с 20 дни и има добра зимна съхраняемост. Старозагорски 72 не е толкова чувствителен към неблагоприятните агротехнически условия.

Размножава се масово в страната.

Средният добив от Старозагорски 72 е над 3 500 кг от декар.