Късно полско производство на зеле.

Производство на разсад

Късното полско производство на зеле се

осъществява чрез предварително отгледан разсад на открити лехи.

Парцелите , определени за отглеждане на късно зеле, трябва да бъдат чисти от плевели и със структурни почви. Лехите се правят с ширина 1-1,20 м.

Сеитбата се извършва ръчно между 10 и 15 юни при сеитбена норма 3-4 гр. семена на 1 м2.

За получаване на разсад за един декар са необходими 60-80 гр. семена. Лехите трябва редовно да се поливат до образуването на слята повърхност, а след това се поливат само при поява на признаци на завяхване, и то с намалена поливна норма.

Избор на площи и подготовка на почвата за производство на зеле

За късно производство назеле най-подходящи са площите, които се освобождават ранно от предшественика - не по-късно от втората половина на юни.

Добри предшественици за отглеждане на късното зеле са зеленият фасул, ранните картофи и ечемикът.

След прибиране на предшественика площта се изорава на дълбочина 18-20 см. В случай, че се получат големи почвени частици, се дискува.

Преди основната обработка може да се внесат по 3-4 тона полуразложен оборски тор на декар. Добре е след това площта да се култивира.

Профилът се оформя с комбиниран лехообразовател, като се използват същите норми на торене както при ранно производство на зеле.

Засаждане на късно зеле

Най-подходящ срок на засаждане на късно зеле е второто десетдневие на юли при схема 90+70х50-60 см.

Едновременно със засаждането на късното зеле се извършва и поливане.

Грижи през вегетацията

Междуредовата обработка на почвата и борбата с плевелната растителност са както при другите насоки на производство.

От засаждането до свиването на зелката се полива през 8-10 дни.

Прибиране и добив

Късното зеле се прибира от октомври до края на ноември.

Самото прибиране трябва да се организира така, че последната партида да бъде прибрана преди температурата да е спаднала под -5, -7°С. За партидите, предназначени за съхраняване в прясно състояние, най-ниската температура, на която могат да бъдат изложени зелките, е -4, -5°С. Ако температурата падне под нулата преди зелките да са прибрани, изчаква се, докато се размразят и тогава се прибират. Засегнатите от ниски температури зелки имат намалена съхраняема способност.

От декар се получават 3,5-4 тона.