Късно полско производство на зеле.

Производство на разсад

Късното полско производство на зеле се

осъществява чрез предварително отгледан разсад на открити лехи.

Парцелите, определени за отглеждане на късно зеле, трябва да бъдат чисти от плевели и със структурни почви. Лехите се правят с ширина 1-1,20 м.

Сеитбата се извършва ръчно между 10 и 15 юни при сеитбена норма 3-4 гр.семена на 1 м2.

За получаване на разсад за един декар са необходими 60-80 гр.семена. Лехите трябва редовно да се поливат до образуването на слята повърхност, а след това се поливат само при поява на признаци на завяхване, и то с намалена поливна норма.

Избор на площи и подготовка на почвата за производство на зеле

За късно производство назеле най-подходящи са площите, които се освобождават ранно от предшественика - не по-късно от втората половина на юни.

Добри предшественици за отглеждане на късното зеле са зеленият фасул, ранните картофи и ечемикът.

След прибиране на предшественика площта се изорава на дълбочина 18-20 см. В случай, че се получат големи почвени частици, се дискува.

Преди основната обработка може да се внесат по 3-4 тона полуразложен оборскитор на декар. Добре е след това площта да се култивира.

Профилът се оформя с комбиниран лехообразовател, като се използват същите норми наторене както при ранно производство на зеле.

Засаждане на късно зеле

Най-подходящ срок на засаждане на късно зеле е второто десетдневие на юли при схема 90+70х50-60 см.

Едновременно със засаждането на късното зеле се извършва и поливане.

Грижи през вегетацията

Междуредовата обработка на почвата и борбата с плевелната растителност са както при другите насоки на производство.

От засаждането до свиването на зелката се полива през 8-10 дни.

Прибиране и добив

Късното зеле се прибира от октомври до края на ноември.

Самото прибиране трябва да се организира така , че последната партида да бъде прибрана преди температурата да е спаднала под -5, -7°С. За партидите, предназначени за съхраняване в прясно състояние, най-ниската температура, на която могат да бъдат изложени зелките, е -4, -5°С. Ако температурата падне под нулата преди зелките да са прибрани, изчаква се, докато се размразят и тогава се прибират. Засегнатите от ниски температури зелки имат намалена съхраняема способност.

От декар се получават 3,5-4 тона.