Производство на пипер в полиетиленови тунелчета.

Пиперът се отглежда сравнително по-ограничено в полиетиленови

тунелчета.

Сортове пипер подходящи за отглеждане в тунелчета

Изискванията към сорта пипер са в зависимост от предназначението на продукцията и от устройството на съоръжението.

Ограниченият обем на тунелчета и специфичният микроклимат в тях също се вземат предвид при избора на сорт пипер. Най-подходящи сортове пипер за отглеждане в тунелчетаса Пловдивска шипка, Златен медал, Албена, Люлин и др. Отглеждани в полиетиленови тунелчета тези сортове пипер, плододават с 15-20 дни по-рано в сравнение с ранното полско производство. Удължава се и беритбеният период, вследствие на което добивите от пипер се увеличават.

Отглеждане на разсад

Най-висока ранозрелост и най-висок общ добив пипер се получават, когато в тунелчета се засажда 70-75-дневен разсад пипер.

Установено е, че кореновата активност на засадените пиперови растения се възстановява при почвена температура над 13-14°С. Такива топлинни условия не се създават едновременно в цялата ни страна. Затова и срокът на засяване на пипера е различен. Обикновено в Южна България се засява в края на януари, а в Северна - 10-15 дни по-късно.

За получаване на качествен разсад се използватсемена с висока кьлняемост. Семената предварително се обеззаразяват с подходящи препарати съгласно инструкциите.

Сеитбата се извършва в торово-почвената смеска, съставена от равни по обем части разложен оборскитор и почва или се използват някои смески с участие на минерални субстрати. Смеската се обеззаразява.

Разсадът за тунелчета се отглежда в застъклени или в полиетиленови оранжерии, в които може да се поддържа необходимият за растенията микроклимат. Засява се в сандъчета или в щайги, а понякога и в лехи. Сеитбената норма е 10-12 г/м2. До поникването на разсада пипер се поддържа температура 22-24°С. Влажността на почвата варира от 80 до 90% от ППВ. След масовото поникване температурата се понижава с 4-5°С. Намалява се и влажността на почвата на 65-70%. За младите растения се осигурява приток на повече слънчева светлина.

Разсадът се пикира във фаза втори лист. Торово-почвената смеска се подготвя както при отглеждането на гъст разсад. Използват се саксийки, обеззаразени чрез потапяне в 4% разтвор на син камък непосредствено преди напълването им със смеската. Разсадът може да се отгледа и без саксийки, но това се отразява неблагоприятно върху прихващането му след засаждането.

В периода преди засаждането разсадът се закалява, което е от голямо значение за получаване на ранни и високи добиви от пипер.

Подготовка на почвата за отглеждане на пипер в тунелчета

През есента почвата се обработва на 30-32 см дълбочина и се внасят органични и минерални торове в количества, определени чрез химичен анализ на почвени проби. В края на март се култивира, бранува се и се фрезува, с което се унищожават плевелите, и се разрохква на 18-20 см. Тогава се внасят необходимите органични, фосфорни и калиеви торове, ако това не е направено през есента.

Засаждане на пипера

Пиперът се засажда при по-чувствително затопляне на времето и повишаване на температурата на почвата на 10 см дълбочина над 13-14°С. Тогава се маркират и се оформят лехите. Едроплодните сортове пипер се засаждат в двуредови ленти по схема 100+50x20 см. Сортът пипер Пловдивска шипка се засажда в триредова лента по схема 90+30+30х15 см. За засаждане на един декар са необходими съответно 6000-7000 и 9000-10 000 растения. Засадените растения се поливат гнездово или по бразди в зависимост от температурата и влажността на почвата. След това те се загърлят плитко с рохкава почва, като предварително се разхвърлят примамки срещу поповото прасе.

Полиетиленовите тунелчета се изграждат веднага след засаждането на пипера. Тунелчета трябва да са високи при билото от 70-80 до 100 см. Това позволява да се използват по-продължително, без растенията да се допират до фолиото. За да се осигури по-равномерно проветряване чрез отваряне на тесните страни, тунелите се правят дълги 10-15 м.

Грижи след засаждането на пипера

Регулирането на температурата, поддържането на влажността на почвата и на въздуха , , подхранването и борбата срещу болестите и неприятелите са най-осъществените грижи за пипера след засаждането.

Чрез проветряване в зависимост от слънчевото греене и фазата на растенията температурата в тунелчета се поддържа сравнително по-висока и равномерна. В слънчеви дни тя трябва да е до 24-26°С, а в облачни - около 20-22°С. Нощната температура се поддържа около 16°С. За да се подобри температурата на почвата до започване на плодообразуването, тя се обработва 2-3 пъти на 10-12 см дълбочина.

Няколко (3-4) дни след засаждането растенията се поливат - най-често гнездово. Към края на април, когато времето се затопли и листата на растенията станат по-тъмнозелени, те се поливат гравитационно и се поддържа влажност на почвата 80-85% от ППВ.

Пиперът изисква по-ниска влажност на въздуха (60-70%) и затова при формиране на цветовете проветряването се засилва. През втората половина на май покривното фолио се отстранява напълно.

Подхранването на пипера с азотни торове засилва растежа на вегетативните органи. Фосфорни и калиеви торове се внасят, докато растенията са под тунелите. Общото количество на минералните торове за едно подхранване е 15-20 кг на декар, дадени през интервал от 2-3 седмици. По време на беритбите се подхранва само с азотни торове. Последното подхранване се извършва около месец преди края на вегетацията.

Следи се за появата на листни въшки и на акари, а също и на вирусни болести и на брашнеста мана. Борбата срещу тях, проведена своевременно с подходящи препарати, влияе в голяма степен върху добива и дохода от производството на пипер.

Беритба и добиви

Беритбата на дребноплодните сортове пипер започва към 25 май, а на едроплодните - в началото на юни.

Крайният срок на беритбата зависи от възможността за реализиране на продукцията. Добивът варира според сорта пипер от 4 до 6 т от декар, а при беритбата до падане на първите слани той е с 1-2 т по-висок.