Отглеждане на аспержи (Asparagus officinalis)

 

 

Аспержи (Asparagus officinalis)

Ботанически особености на аспержите

Аспержите (Asparagus

officinalis) са многогодишни растения от сем. Кремови.

Кореновата система на аспержата е мощно развито коренище, което се състои от дебели, дълги, бели корени и множество нишковидни корени. В горния край на дебелите корени са разположени пъпки, от които през пролетта се образуват месести стъбла.

Стъблата на аспержите, докато са в почвата, са бели, сочни, крехки, дебели 1,2-2 см. След като израснат над почвената повърхност, стъблата позеленяват, загрубяват, разклоняват се силно и достигат височина 1,5-2 м.

Листата са сухи люспи, които нямат значение за асимилационния процес. Ролята на листата изпълняват зелените стъбла с покаралите от пазвите на люспите тънки зелени иглици.

Семената на аспержите са черни , ъгловати, понякога сплеснати или кръгли.

Сочните млади стъбла, заради които се отглежда аспержата, наричани „свещи", са ценна диетична храна, богата на белтъчини, въглехидрати и различни витамини. Свежите, консервираните или замразените свещи се използват за приготовляване на различни ястия и салати.

Изисквания към външните условия за отглеждане на аспержите

Аспержата издържа на доста ниски температури, но най-добре расте и се развива при температура от 12 до 25°С.

Не е взискателна към влажността и понася засушаване, но за получаване на висок и качествен добив от свещи е необходимо поддържане на постоянна умерена почвена влажност.

Големи са изискванията й към почвата. Много подходяща за отглеждането на аспержите е дълбоката структурна, сравнително лека глинесто-песъчлива почва с високо съдържание на органични вещества, с ниски подпочвени води. Освен това трябва да се отглежда на място, добре огрявано от слънцето и защитено от вятъра.

Отглеждане на аспержи

Отглеждане на разсад. Семената на аспержата се засяват в края на април на открита леха, редово, на разстояние между редовете 20-25 см. За осигуряване на разсад за 1 дка се засяват 50-60 гсемена.

Тъй като асперженитесемена никнат много бавно - 2-6 седмици след засяването им, те се накисват за 3-5 дни във вода с температура 25-30°С, при ежедневно сменяване на водата. След като мине срокът за накисване, семената на аспержите се изваждат от водата, слагат се в торбичка, увити в мокро парче от чувал, и се поставят при температура 25-30°С. На петия-шестия ден семената започват да покълнват.

Когато разсадът достигне височина 7-8 см, разстенията се прореждат на разстояние 6-8 см. Важно е разсадът да се полива редовно, а плевелите да се унищожават своевременно. Извършва се и двукратно подхранване - с размит във водата оборскитор (шербет) или с 2-3% разтвор от амониева селитра.

До есента разсадните растения имат вече коренище и по 3-4 стъбла. През октомври стъблата се изрязват на 3-4 см над почвената повърхност, разсадът се прекопава и се оставя да презимува на разсадната леха. Ако зимата е студена, срещу измръзване на растенията разсадната леха се покрива със слама или с оборскитор.

Най-качествен е едногодишият разсад аспержи с едри пъпки и дебели корени.

Засаждане на аспержите

Аспержата се засажда на място, добре подготвено още през есента - извършена е есенна обработка на дълбочина 35-50 см и са внесени 5000-6000 кг оборскитор, 40-50 кг суперфосфат и 20-30 кг калиев сулфат на 1 дка. Преди самото разсаждане на аспержите мястото се подравнява много добре, след което се маркира на тесни и широки ленти, редуващи се през една. Тесните ленти имат ширина 40 см, а широките - 80 см. Почвата от тесните ленти се изкопава на дълбочина 40 см и се натрупва на съседните широки ленти. Така се образуват канавки, основата на които се наторява добре с разложен оборскитор или компост и се накопава на дълбочина 10-15 см. Растенията се засаждат в средата на канавката по едно на разстояние 40-50 см; върху малка купчинка почва, примесена добре с разложения оборскитор, всяко растение се засажда така, че корените му да се разполагат равномерно и свободно от всички страни на купчинката. Растенията се покриват с 4-6 см почва. За засаждане на 1 дка са необходими 2500-3000 растения.

Грижи през вегетацията за аспержите

През втората и третата година от отглеждането на аспержата грижите се състоят в редовна обработка на почвата, в подсаждане на местата на пропадналите растения всяка пролет, в поливане и подхранване при нужда и в изрязване стъблата на растенията на 8-10 см над почвата всяка есен.

През тези две години растенията на аспержата образуват малък храст, поради което широките междуредия може да се използват за отглеждане на грах, фасул, спанак, салата, репички, моркови и др.

През третата година аспержата започва да образува вече „свещи". От третата година нататък всяка година рано напролет аспержите се покриват (загрибват) с пласт почва, дебел около 30 см. Почвата от широките междуредия се натрупва върху канавките, които се превръщат в тирове. Благодарение на загрибването „свещите" стават бели, нежни и сочни - етиолират се. Като привърши прибирането на „свещите", аспержите се отгрибват отново, почвата се разхвърля в широките междуредия и се поддържа чиста от плевели.

През есента пожълтелите и засъхналите стъбла на аспержите се изрязват на височина 10-15 см над почвената повърхност. В по-студени райони това изрязване се извършва през пролетта.

Колкото повече „свещи" се отрежат от растенията, толкова по-голяма е нуждата от хранителни вещества. Затова след прибиране на „свещите" и отгрибване на растенията в почвата се внасят минерални торове - 10-15 кг амониева селитра, 10-15 кг калиев сулфат и 15- 20 кг суперфосфат на 1 дка, а през есента - и оборскитор 4000-6000 кг/дка.

Аспержата страда най-често от болестта ръжда, която образува по младите клонки и иглиците кафяви изпъкнали петна. Нападнатите органи отмират и добивът през следната година силно намалява. Срещу болестта се праши със серен прах, а нападнатите части се изрязват и унищожават.

При поява на аспержовия листояд бръмбарите се събират ръчно. При повреди от аспержовата муха, чиито личинки влизат в „свещите", се изскубват и унищожават поразените „свещи".

Прибиране на аспержите

През третата година се прибират не повече от 2-3 „свещи" от растение. Нормалното прибиране на „свещите" започва през четвъртата година. „Свещите" се прибират от април до средата на май. За около 20 дни от едно растение се получават средно 10-15 добре развити „свещи" със средно тегло 40-50 г. „Свещите" се прибират всеки ден, при силен растеж - и два пъти през деня: сутрин и вечер. Трябва да се прибират своевременно, защото иначе позеленяват и загрубяват. Появата на пукнатини по почвената повърхност показва, че „свещите" са станали готови за изрязване. „Свещите" се отрязват в основата със специален нож, 3-4 см над кореновата шийка. Дупките, получени след изрязването им, се запълват с разложен оборскитор.

Преди консумацията „свещите" трябва да се държат на хладно и на тъмно място. В хладилник издържат около един месец, в изба - 2-3 дни.

От 1 дка се получават 600-1500 кг доброкачествени „свещи". Едно насаждение от аспержи се използва 15-20 години.

Механизирано селективно прибиране на аспержи

 

Ръчно прибиране, обработка и пакетаж на аспержи