Салатно цвекло (червено цвекло).

Ботанически особености и изисквания към външните условия

Салатното цвекло

(червено цвекло) е двегодишно растение, което през първата година образува кореноплод, през втората - цветоносно стъбло. По хранителна стойност отстъпва само на морковите. Кореноплодите се използват за ястия, салати и маринати; листата се употребяват също за храна , както листата на спанака.

Кореновата система на салатното цвекло е добре развита и силно разклонена.

Кореноплодът е с овална, кръгла или удължена форма, най-често с червена окраска. При напречния му разрез се вижда последователното редуване на по-тъмночервени и по-светлочервени кръгове в месестата част. Предпочитат се сортове с по-малко светли кръгове и плътна червена окраска на вътрешността.

Листата са широки, гладки, зелени с червена нерватура.

Салатното цвекло има по-големи изисквания към топлината от останалите кореноплодни растения. Оптимална температура за развитието му е 15-23°С. Ако се полива редовно, дава високи добиви и при повишена температура. Семената му започват да поникват при 5-6°С. Пониците се повреждат при -4°С, извадените от почвата кореноплоди - при -2°С.

Салатното цвекло е взискателно към светлината, която помага за интензивното пигментиране на кореноплодите. В южните райони, където слънцето е по-силно, може да се отглежда като подкултура.

Младите растения са взискателни към влажността, възрастните са по-устойчиви на засушаване.

Към почвата няма особени изисквания. Леката почва е по-неподходяща поради затруднения по поддържане на водния режим. На кисела почва растенията остават слаби и се нападат повече от болести. За ранно отглеждане на салатното цвекло за предпочитане е топлата глинесто-песъчлива почва.

Салатното цвекло реагира много положително на торенето с разложен оборскитор, макар да понася и торенето с пресен.

Подготовка на почвата и сеитба на салатно цвекло

Както и при другите кореноплоднизеленчуци, почвата се подготвя грижливо още от есента. Почвата трябва да бъде рохкава и изравнена.

Салатното цвекло се отглежда най-често чрез директна сеитба направо на мястото. Засява се през втората половина на март - началото на април. Сее се на равно място или във фитарии, или ниско в склона на кавалите, на разстояние 25-30 см между редовете и 3-4 см между семената в реда на дълбочина 2-3 см. За по-лесно поникване семената се накисват за 1 денонощие в чиста вода със стайна температура; водата се сменява 2-3 пъти. След това семената се подсушават и се сеят веднага. На декар се засяват около 1,5 кгсемена.

Салатното цвекло може да се отглежда и чрез разсад. За целта семената се сеят в парник - през фувруари-март за ранно производство на салатно цвекло, или на открита леха през май-юни за късно отглеждане. Засяват се около 16-20 гсемена на 10 м2. За ранно отглеждане разсадът се изнася на открито, след като е минала опасността от слана.

Грижи през вегетацията за салатното цвекло

Почвата се поддържа рохкава и чиста от плевели, подхранва се и се полива редовно. Поливките се ограничават, когато кореноплодите понараснат, иначе прерастват силно.

Важна грижа е прореждането. То се извършва, когато растенията оформят 3-4 листа на разстояние 10-12 см.

Торене на салатното цвекло

Високи добиви се получават при комбинираноторене с минерални торове и оборскитор. През есента се внася 4-5 т полуразложен оборскитор на декар, а минерално торене на салатното цвекло се прави преди сеитбата и по време на вегетацията. С пролетната обработка на 10-15 см дълбочина се внасят cялото количество фосфор (1,0-1,2 кг Р2О5) и 2-3 кг K2O на 100 м2. Преди сеитбата се тори с 1,5- 2,5 кг амониева селитра на 100 м2. .

Салатното цвекло се подхранва два пъти - във фаза 3-ти - 4-ти лист и интензивното нарастване на кореноплода с 2 - З кг азот на 100 м2 под формата на амониева селитра. Салатното цвекло реагира много добре на подхранване с органични и калиеви торове при последното разрохкване, съчетано с поливане на растенията.

Прибиране

За лятна консумация салатното (червеното) цвекло се изважда 60-70 дни след поникването, когато кореноплодите са с диаметър 3-4 см, и се връзва на връзки.

През есента салатното цвекло се изважда преди трайното понижаване на температурите под -2, -3 С, края на октомври - началото на ноември. Листата се отрязват до 1 см над челото.

От 1 дка средният добив на кореноплоди е 2000-3000 кг, на листа - 1000-1500 кг.