Календар на растениевъда за месец юни

koloradski_brambar_razvitie_029При картофите основни вредители за периода са картофената мана, кафявите листни петна и  колорадския бръмбар. Срещу маната  и кафявите листни петна се третира със контакни или със системни фунгициди с лечебно действие:

 

  • Дитан ДГ – 200 г/дка; Купроцин- 300 гр/дка; Браво 500 – 200 мл/дка; Ридомил Голд МЦ 68 ВГ – 200 г/дка; Корсейт – 200 г/дка и др. През този месец започва прибирането на ранните картофи.

 

През юни при картофите се води основно борба срещу ларвите на колорадския бръмбар от различни възрасти, в зависимост от надморската височина и маната. Най-важно  при извеждане на борбата с колорадския бръмбар е да се ползват два или три препарата с различен механизъм на действие, които да бъдат редувани. Например: първо пръскане с Нурле Дурсбан 4 Е- 50-60 мл/дка; второ пръскане с Банкол 50 ВП 50 ВП-50 гр/дка или пиретроид Карате, Децис 2.5 ЕК, Вазтак 10 ЕК и други. Срещу маната се ползва Пероцин 75 Б-250г/дка или друг регистриран срещу болестта фунгицид.

При пшеницата и ечемика фермерите трябва да продължат  наблюденията за нападение от житна дървеница, листни въшки, класовите акари и развитие на брашнеста мана, септориоза и фузариум .

Третиранията срещу вредната житна дървеница трябва да започнат при плътност 2 и повече ларви на м2. При семепроизводните посеви при плътност 1-1,5 бр/ м2 е необходимо да започне химична борба с оглед опазване на кълняемостта. Ларвите от трета възраст смучат сок от плевите, които побеляват. Срещу ларвите и възрастните на дървеницата се третира с Агрия 1050 -120 мл/дка; Дурсбан 4 Е 4 Е -175 мл/ дка; Децис 2.5 ЕК 2,5ЕК -30 мл/дка и други инсектициди от групата на синтетичните пиретроиди.

Пшениченият трипс смуче сок от листата и класовете.  Фермерите трябва да започнат третиране, ако се открият 30 броя ларви в 1 клас в семепроизводните посеви.
Борбата с пшеничения трипс се води с:

  • Вазтак 100 ЕК - 12,5 мл/дка, Циперсан - 15 мл/дка, Моспилан 20 СП – 12,5 мл/дка, Децис 2,5 ЕК – 30 мл/дка и др.

Обикновена житна пиявица

След като фермерите установят, че плътността на обикновената житна пиявица е над прага на икономическа вредност- 30 бр. възрастни на 1 кв.м. или 2 ларви на растение трябва да започнат борбата с някои от инсектицидите прилагани за вредната житна дървеница.
Брашнеста мана - когато болестта е обхванала над 30%, от листната маса трябва да се направи третиране с:

  • Алто 320 ЕК - 20 мл/дка; Фоликур БТ - 100 мл/дка; Спортак 45 ЕК - 100 мл/дка и други регистрирани препарати.

До края на месец юни може да започне жътвата на ечемика. Посевите се обследват за полски мишки, за появата на ленточна болест по растенията. Определя се степента и вида на заплевелеността на посевите.

Овес - трябва да се следи за нападение от житна пиявица и при нужда да се третира с регистрирани за целта инсектициди.

Слънчоглед - при поява на черни петна във фаза бутонизация се третира с Пънч 40ЕС - 0,03 %. Срещу склеротийното увяхваме и сиво гниене по питите се използва Ронилан ФЛ -100 мл/дка; Сумилекс 50 ЗП  ВП – 100мл/дка.

Царевица – през юни трябва да приключи борбата с плевелите – механизирана или чрез използване на вегетационни хербициди. Следи се за появата на царевичния пробивач в посевите. При царевица за зърно ПИВ при фаза на културата 6-8 лист е 10 броя гъсеници на 100 растения, а за семепроизводство 3 броя на 100 растения. При нужда царевичните посеви се трябва да се подхранят допълнително със азотни торове. През периода  се прави последното окопаване със загърляне.

Люцерна – трябва да се извърши пръскане срещу люцерновия листояд, люцерновия хоботник, люцернова нощенка за опазване на новия откос. Това пръскане се прави, ако плътността на неприятелите е 25-30 бр. ларви на 1 кв.м.


Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates