Календар на растениевъда за месец юли

Важни мероприятия през месец юли:

  1. През този месец е най-важното мероприятие е навременното прибиране на реколтата от есенниците за да може да се получи добър и качествен добив.

  2. Земеделските стопани трябва да почистят безупречно складовете за съхранение на зърното.

  3. След жътвата земеделските стопани трябва да направят дълбоко изораване на площите и да направят основно торене. Може да се извърши подметка на стърнищата. Така се запазва влагата в почвата.

  4. Лятото е сезонът на напояването. Най-полезни поливки за царевицата са по време на изметляването, цъфтежа и оплождането.

  5. Люцерната също се полива, но не непосредствено след коситбата.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates