През новия сезон средният добив от рапица в ЕС ще достигне 3.17 тона/хектар, което е с 2.7% по-малко от средното ниво за последните пет години.

Намалението на добивите се дължи на ниските температури в Германия и Полша.

Прогнозата за средният добив от слънчоглед е повишена с 10% до 2.14 тона/хектар.