Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Без промяна остават средните цени на брашно тип „500“

Актуални агро новини.Без промяна остават средните цени на брашно тип „500“. По данни на ДКСБТ през периода 28 декември 2016 г. - 4 януари 2017 г. средните за страната цени на брашно тип „500”

на едро и на дребно остават без промяна спрямо предходната седмица.

Средната цена на едро на брашното за страната се задържа на ниво от 0,79 лв./кг. По области, търговията с продукта на тържищата е в широкия ценови диапазон от 0,62 лв./кг (Добрич) до 1,02 лв./кг (София). В девет от областите се наблюдават седмични ценови отклонения в границите от -5,0% (Монтана) до +4,7% (Плевен).

При търговията на дребно с брашно тип „500” средните ценови стойности за страната остават 1,00 лв./кг за големите търговски вериги (ГТВ) и 1,05 лв./кг за другите търговски обекти (ДТО).

Предлагането на продукта в големите супермаркети е в границите от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Смолян) до 1,05 лв./кг (Перник и Шумен). Изменение на цените на седмична база се регистрира единствено в област София, където продуктът  поскъпва с 3,1%.

В другите търговски обекти брашното се търгува на цени от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,15 лв./кг (София и Разград), без седмично изменение на стойностите по области.

Средно за страната, през изминалата седмица цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,05 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Смолян – 0,18 лв./кг. В областите Варна и Търговище цените на продукта в ДТО са съответно с 0,05 лв./кг и 0,02 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,21 лв./кг за големите супермаркети и 0,26 лв./кг за по-малките магазини, като е най-голям за ГТВ във Враца – 0,42 лв./кг, а за ДТО – в Добрич - 0,48 лв./кг. В големите супермаркети в областите Благоевград и София продуктът се търгува на малко по-ниски цени от тези на едро, съответно с 0,05 лв./кг и 0,02 лв./кг.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates