Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно се задържат на нивата от предходната седмица

Актуални агро новини.Средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно се задържат на нивата от предходната седмица. През анализирания период (21 – 28 декември 2016 г.) средните

цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети бележи леко понижение.

На тържищата в различните области захарта се търгува в ценовия интервал от 1,25 лв./кг до 1,77 лв./кг, съответно в Бургас и Враца. В пет от областите се наблюдава седмично поевтиняване на продукта, в рамките на 0,6% – 4,1% (Благоевград), докато в други шест е налице леко поскъпване – с между 0,6% и 3,2% (Варна и Монтана). Тези разнопосочни изменения се компенсират и средната стойност за страната остава 1,55 лв./кг.

Цените на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 1,58 лв./кг (Перник) до 1,79 лв./кг (Видин, Враца и Монтана). Промяна на стойностите спрямо предходния седмичен период се отчита в пет области – понижение в рамките на 0,6% - 1,2% в Добрич, Благоевград, Варна и Шумен и повишение с 0,6% в Хасково. В резултат, средната стойност за страната намалява с 0,6% на седмична база, до 1,67 лв./кг.

В другите търговски обекти (ДТО) захарта се предлага на цени от 1,70 лв./кг (Благоевград, Кюстендил и Силистра) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). При липса на седмични ценови изменения по области, средната за страната цена на продукта в по-малките магазини се запазва на ниво от 1,81 лв./кг.

През наблюдавания период цените на захарта в ДТО са средно с 0,14 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Хасково – 0,27 лв./кг. В четири области цените на захарта в по-малките магазини са с между 0,01 лв./кг и 0,03 лв./кг (Габрово) по-ниски спрямо тези в големите търговски вериги.

Маржът между цените на едро на захарта и тези на дребно е средно 0,12 лв./кг за ГТВ и 0,26 лв./кг за ДТО, като най-голяма разлика и за двата типа търговски обекти се наблюдава в Бургас, съответно 0,36 лв./кг и 0,52 лв./кг. В областите Сливен и Благоевград цените на дребно в ГТВ са съответно с 0,02 лв./кг и 0,03 лв./кг по-ниски от тези на едро.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates