Толкова съществено понижение на запасите се получи в следствие на бавното повишаване добивите от палмови плантации, а от там и на реколтата, и активния експорт на продукта.

През първите четири месеца на 2017г. Индонезия увеличава производството на палмово масло с 14% спрямо същия показател на предходната година до 11.5 млн. тона. Експортът на палмово масло и продукти от неговата преработка нарастват с 23% до 10.7 млн. тона.