През сезона площите със слънчоглед ще се понижат с 0.2 млн. хектара до 26.5 млн. хектара, а добивът до 1.77 тона/хектар (1.81), което е над средното ниво.

Общото производство на слънчоглед в Украйна и Русия ще се понижи с 1.7 млн. тона, в т.ч. в Русия до 10.3 млн. тона (11.01) и в Украйна до 13.4 млн. тона (14.4).

Реколтата от слънчоглед в ЕС ще бъде 8.4 млн. тона (8.31) поради ръст в България и Румъния. Реколтата в Китай ще достигне 2.8 млн. тона (2.75), а в Турция 1.62 млн. тона (1.47).

Преработката на слънчоглед в света през 2017 – 2018г. остава на високо ниво 50.41 млн. тона (51.49), което се постига за сметка на значителните начални запаси за сезона - 3.59 млн. тона (3.27).