Показателят основно ще зависи от износа от Канада, където сега се наблюдават неблагоприятни условия за развитието на реколтата и прогнозата за обема и от 20.4 млн. тона може да бъде понижен през следващите месеци.

Реколтата от рапица в Украйна ще бъде 2 млн. тона, което ще позволи на страната през 2017 – 2018г. да увеличи експорта на рапица с 0.6 млн. тона.

Най-голям вносител на рапица в света през 2017 – 2018г. ще бъде Китай, където тенденцията за намаление на площите с културата стартирала през 2013г. ще се запази. Импортът на рапица в Китай ще достигне 4 – 4.5 млн. тона.