1 865 183 тона са запасите от пшеница у нас към 26 януари, показват оперативни данни на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Общият ресурс с който страната разполага за реколтна 2017/2018 г. е 6 129 193 тона, от които са произведени  5 900 000 тона, преходният остатък е 179 000 тона, а  вносът 50 193 тона.

Запаси от пшеница

Потреблението на пшеница е 4 264 010 тона. За човешка консумация у нас са отишли 569 хил. тона, а за фураж 288 хил. тона. За семена са използвани 180 хил. т.

Износът се оценява на 3,2 млн. тона, като само за ЕС са отишли 2,76 млн. тона.