Лозарство - отглеждане на лизя. Всичко за лозарството.

В последните години развитието на международния туризъм и голямото пътно строителство у нас постави на преден план необходимостта от озеленяване и декоративно оформяване на важните пътни артерии на страната.С oглед на това, наред с другите декоративни дървета и храсти, особено място започна да намира и лозата като асмовидно растение. За тази цел се оказаха особено подходящи перголите, при които се използват специални железобетонен конструкции, представляващи железобетонни колове с дължина 3-3,5 м, които се поставят в земята на дълбочана около 70 см, а дад земята остават високи 2,50-2 ,80 м. В горния кран тези колове се разклоняват в две посоки, като едното разклонение е по-дълго. По тези разклонения надлъжно по посока на пътя се опъват телове, върху които се разполагат кордоните и изкаралите леторасти от тях.