Има два начина за присаждане на лози напролет.

Присаждането на лози по време на вегетацията (присаждане на зелено) е по-лесен начин, отколкото на зряло, но изглежда поради непознаване

любителите по-рядко прибягват към него. Освен всичко друго има и предимството, че при неуспех може да се повтори веднага, вместо да се чака една година. Това е така, защото подходящият срок за такова присаждане е доста разтеглен - от края на май до втората половина на юли.

Има два начина за присаждане на зелено - на обикновена копулация и на разцеп. Еднакво може да се доверите на който и да е от тях, ако мислите да преоблагородите някоя стара лоза с по-съвременен или по-интересен за вас сорт. На който и от тях да се спрете, предварително трябва да подготвите лозата за присаждане. Избирате 2-3, най-много 5 летораста, а останалите премахвате. Тях ще използвате за присаждане. Ден-два преди присаждането полейте лозата. Ако е имало обилни валежи, може и да пропуснете поливката. Преди да пристъпите към същинското присаждане почистете филизите , , които ще облагородявате, от листа, реси, мустаци. На удобно място край себе си поставете филизите, от които ще взимате калеми. От момента на тяхното вземане до самото присаждане ги съхранявайте в съд с вода.