Вертикален кордон Томри при лоза. Формировката Томри е най-подходяща за изпълнение там, където няма нужда от асмовидно засенчване, а искате максимално да се оползотвори и декорира

място около сградата, оградата или алеята.

Как да я формирате?

  • През първата година, когато се засади лозичката тя трябва да се остави на чеп с 2 очи;
  • Следващата година по-добре развитата пръчка трябва да се отреже също на чеп с 2 очи, а по-слабата пръчка се премахва от основата;
  • През вегетацията двата летораста се привързват вертикално нагоре;
  • През третата година по-слабо развитата пръчка е редно да премахнете от основа, а по-добре развитата пръчка се съкращава на 4-5 очи;
  • След като през вегетацията от оставените очи покарат леторасти, най-високо разположеният от тях се привързва вертикално нагоре, за да постигнете удължаване на стеблото, а останалите се привързват хоризонтално;
  • Ако някой от хоризонталните леторасти се развиват прекалено буйно, те се прищипват още в началото на лятото, за да не подтискат развитието на най-високо разположения за продължител;
  • На четвъртата година след засаждането пролетната резитба се състои в съкращаване на долните хоризонтално разположени леторасти на чеп с 2 очи, а връхният (продължителят) летораст се съкращава, като се оставят 4-6 очи;
  • През вегетацията покаралите от страничните чепове леторасти, както и тези от пъпките на продължителя се привързват хоризонтално, а най-високо разположеният (от най-горната пъпка на продължителя) – вертикално;
  • През петата година - схемата на резитба е същата - всички леторасти от чеповете по вертикалния кордон се режат на чеп с две очи, а ако е необходимо още удължаване на кордона най-горният летораст се оставя на 3 или четири пъпки. През следващите години , ако е необходимо постигане на още височина на кордона - резитбите са както при предшестващите години.