Мероприятия в лозята. Изресяване и милерандаж при лозата.

Пълното или частичното

окапване на цветните бутони, цветчетата или младите завръзи в периода около цъфтежа на лозата се нарича изресяване. Когато окапят всички цветни пъпки, ресата изсъхва. По-често се случва гроздовете да останат силно проредени. Това е характерно за сортовете Бяло без семе, Мискет червен, Мискет врачански, Мискет хамбургски, Ркацители и Саперави.

Понякога буйният растеж на леторастите рано напролет може да причини постепенно изгубване на цветните пъпки, вследствие на което растящата реса се превръща в мустак. Тази форма на изресяване се нарича източване. Най-напред се източват по-горе разположените реси, а долните се задържат. По-склонни към източване са десертните сортове Болгар, Шасла доре , , Бяло без семе, Италия и др. Обикновено то минава незабелязано, но може значително да намали гроздовата реколта.
За да се установи, че действително има източване, трябва да се правят ежедневно наблюдения върху определен брой лози.

Милерандаж при лозата

Когато в грозда се развият малък брой едри, нормално оплодени зърна, а по-голямата част са дребни, безсеменни зърна, явлението се нарича милерандаж (момици). Неоплодените зърна получават по-малко хранителни вещества (защото нямат семки), вследствие на което остават недоразвити. Милерандажът се наблюдава често при сортовете Болгар, Царица на лозята, Кардинал, Памид (някои клонове) и др.