Растително защитни мероприятия в овощната градина.До средата на юни присаждаме на зелено при лозата.

Май и юни са месеците

на най-буен растеж на лозата. Ако сте решили, че някой сорт, който имате вече не ви харесва или сте набелязали нов, който много ви харесва – време е да го направите.

Смяната на сорта може да стане чрез присаждане на зелено. До средата на юни, а за по-високите места и до края на месеца, е най-подходящото време за тази операция. Ако не сте я правили досега, а искате да се радвате на собственоръчно облагороден сорт, може да пробвате. Ние сме готови да ви помогнем, като ви запознаем с техниката на присаждането.

От самото име на операцията – зелено присаждане, става ясно, че се работи само със зелени части (а не зрели) - зелени леторасти и зелени калеми. Най-често прилаганият начин за този вид присаждане е т. нар. обикновена копулация. Тя е и най-лесна за изпълнение от любителите, защото не изисква специални отрези и инструменти.

На главината или лозата, на която сте решили да смените сорта, първо се прави филизене – отстраняват се от основа излишните леторасти. Оставят се само 3-4, които са добре развити и разположени на подходящи места, на които ще се присадят калемите от избрания сорт. За да се ограничи изпарението на влага от оставените леторасти и за да се увеличи сокодвижението в тях, няколко дни преди самото присаждане те се обезлистват напълно.

След като имаме избрания сорт, подбираме от него леторасти, които са със същата дебелина, каквата имат леторастите на подложката. Калемите се нарязват с по едно око (лятна пъпка), като над пъпката се оставят около 2 см от зеления летораст, а под нея – почти цялото междувъзлие (до долната пъпка). Пъпката, която избираме трябва да е едва забележима в пазвата на листа. Листът, който е от възела на избраната пъпка се съкращава (с ножица), като от листната петура се оставя не повече от една трета. След нарязването калемите веднага се поставят в съд с вода за да не завяхнат до момента на присаждането.