Мероприятия в овощната градина.Правила за успешно присаждане при лозата.

За правилното изпълнение на присаждането при лозата, освен индивидуалните изисквания към техниката на присаждане, трябва да се спазват и още 10 златни правила.


1. Температурния режим в зоната на корените трябва да е +10С , , +12С, а на въздуха не по-малко от +20С;
2. Осигурете достатъчно влага на присажданото растение;
4. Спазвайте чистота и точност при присаждането;

3. Исползвайте добре заточени инструменти за работа;

5. Спазвайте биологичната съвместимост на подложката и калема, еднаква дебелина и съвместимост на тъканите;

6. Осигурете оптимални изисквания в избора на за присаждане – те трябва да бъдат взети от средната част на лозата с добре узряла дървесина и пъпки от високодобивни, здрави растения. Предишната година не трябва да претоварвате майчиното растение с плод;

7. Осигурете необходимото качество на калема – есента след съхранение определете състоянието на очитеи тяхната жизненост, дървесината и кората трябва да са здрави. Очите трябва да не са просъхнали и без плесени. Ако прережете върха на пъпката средата и трябва да е ярко зелена, а вътрешната и част - пластична. Кората и дървесината трябва да е без вътрешни повреди и признаци на заболяване. При продълговатия отрез с ножчето кората не трябва да има мъртва тъкан (т. ест. потъмнели, разслояващи се тъкани. При напречният срез на лозата трябва да е ярко зелен, без белезникави отенъци. На края на среза от вътрешността на кората трябва да се отделят капцици вода.Съобразете с условията на времето – по време на присаждането не трябва да вали дъжд и да духа вятър;

9. Времевия интервал за присаждането трябва да бъде разчетен така, че да се направи бързо и в сутрешните или привечерните часове;

10. Поддържане на необходимите условия в мястото на присаждането трябва да е защитено от механически въздействия, защитени от преки слънчеви лъчи, създаване и осегуряване на оптимален микроклимат в мястото на присаждане.