Родовитите сортове лози

често се натоварват с голям брой гроздове. Добивите са високи, но гроздето не е с добро качество. Затова понякога се налага да се отстранят някои от гроздовете.

Първото прореждане е с филизенето, второто - след цъфтежа на лозите, когато се отстраняват по-слабо оформените гроздове. Прореждат се зърната само на десертните сортове, за да станат гроздовете рехави и красиви. Тогава те по-рядко загниват, а зърната узряват еднакво, всички са изравнени по цвят и големина. Ако се отреже върхът на грозда, той ще стане още по-апетитен. Първо се премахват зърната, които са по средата. Колкото и да звучи невероятно , понякога се налага да се премахнат половината от зърната.