Преди да засадите лозичките подгответе почвата. През този месец започва

подготовката за създаване на нови лозови насаждения. При есенното засаждане на лозето риголването трябва да се извърши до края на август, а при пролетното - през есента, до края на декември. Много често в стремежа за икономии риголването се пропуска.

Известно е, че първите 2-3 години лозите развиват основно кореновата си система, която по-късно осигурява по-добро развитие на надземната част. С цел осигуряването на оптимални условия за това развитие, почвата трябва да се обработи предварително на дълбочина поне 60-70 см, което се постига чрез риголването. Почвените слоеве при това мероприятие се обръщат - горният отива отдолу, а долният се премества отгоре. Чрез това обръщане се подобрява механичния и химичния състав на почвата на голяма дълбочина, което води до развитието на мощни корени. Подобрява се аерацията на почвата, нейната влагоемност, активизира се дейността на полезните почвени микроорганизми, играещи важна роля в храненето на лозовите растения.

Заравянето на плевелнитесемена на голяма дълбочина осигурява поддържането на чиста от плевели почва през първите няколко години, а впоследствие подобреният чрез тази обработка воден режим лозите понасят по-добре летните засушавания. Преди извършването на риголването площта се наторява с органични и минерални торове.

При почви с високо съдържание на органично вещество се внасят само минерални торове – 120 - 150 кг троен суперфосфат и около 100 кг калиев сулфат, докато при по-бедните почви се внасят 2 т оборскитор , 100-150 кг суперфосфат и 40-100 кг калиев сулфат на декар. При леки песъчливи почви количеството на оборскиятор трябва да се завиши до 3-4 тона на декар. При засаждане на единични лози в дворните и вилни места риголване не се прави, но е необходимо изкопаването на по-големи дупки.