Климатичните условия са важни при избора на място за лозе. Въздействието на

климатичните фактори върху растежните и репродуктивни прояви на лозата е изключително голямо. При температури по-ниски от 10ºС развитието на лозовите растения е силно подтиснато. За начало на вегетационния период се приема моментът, когато температурата се задържи трайно над 10ºС, а за край на вегетацията - когато тя падне под тази гранична стойност. Когато през вегетационния период се случи понижаване на температурата под 0ºС се наблюдават повреди по отделни части на лозата.

Освен температурата върху растежа и плододаването на лозата, съществено влияние оказва и наличието на оптимална почвена и въздушна влажност. Повечето райони в страната имат сума на валежите между 500 – 650 dm³/cm², което е недостатъчно за нормалното развитие на лозата. Лозите са добре обезпечени с влага при валежи с количества 600 – 800 dm³/cm². Това налага извършването на 2 – 3 поливки. Необходимо е напояването преди и по време на цъфтежа да се избягва, тъй като то може да предизвика изресяване. Късните поливки през септември също не се препоръчват , поради риск от влошаване качеството на гроздето.