Птици в лозята
Птици в лозята

Борба с птиците в лозята. Много видовептици нападат

зреещите лозя. Те повреждат зърната, което намалява добива.Повредените зърна привличат в лозята оси и пчели.

Птиците изяждат вредните насекоми, значи те са полезни за лозарите, но само докато започне да зазрява гроздето.

Какво трябва да направи лозаря, за да не опитат от гроздето птиците, защото после спасение няма?

Те ще доведат и други птици.

Методи за борба с птиците в лозята

Физическо изключване – покриване на лозята с мрежи, най-ефективния, но и най скъп метод.

Акустичен метод – лозарите с много декари често използват в лозята този метод, гърмежи с пушки, високоговорители, издаващи силни звукове перки, кречетала. Различно програмирани уреди, който през определено време например през 3 минути издават силни звуци, изтрел, тревожни звуци на птици.

Визуален метод - този метод не е толкова ефективен като акустичния, но до определена степен го допълва. Завързване на различни ярки цветове балони( жълти, червени,бели) те са доста ефективни срещу някои видове птици. Най –слабото подухване ги раздвижва и плащи птиците. Друг стар и изпитан визуален метод е използването на чучела с форма на хишници , блестящи ленти който се движат от вятъра в редовете.

Има и и така наречените биохимични методи –репеланти.Това са пестициди за отблъскване на птиците.

Важно !

Птиците привикват към еднообразните движения и звуци.

Различните видовептици по различен начин реагират на различните методи на отблъскване.

Птиците издържат на глад.

Птиците следват едни и същи източници на храна.

Птиците се хранят рано сутрин след изгрев слънце и късно вечер след залез.

Птиците обичат да пият вода след като се нахранят.

Птиците опитали гроздето от вашите лозя ще доведат и други птици.

Колкото по-ранен е сорта на гроздето, толкова по-привлекателен е за птиците.

По- големитептици по-лесно ще успеете да уплашите отколкото по- малките.