Мероприятия в лозята. Есенна обработка на почвата в лозята.

След като вече сме

прибрали гроздовата реколта , остава да извършим още няколко важни неща в лозето за да създадем предпоставка за добра реколта през следващата година. Добрите лозари знаят, че 90% от хубавото вино се дължат на грижите и само 10% на технологията в избата.

Основно мероприятие в края на есента е дълбоката обработка на почвата в лозето. Тя трябва да се извърши на дълбочина не по-малко от 20 см.

Какво целим с тази обработка?

С нея подобряваме въздушният режим на почвата, с което предотвратяваме измръзване на корените Унищожаваме наличната плевелна растителност и заравяме дълбоко семената, от където те не могат да поникнат Унищожаваме механично намиращите се в почвата зимуващи форми на редица насекомни неприятели Заравяме болните листа и намаляваме инфекцията от болести и др.