Мероприятия в лозята. Есенна обработка на почвата в лозята.

След като вече сме

прибрали гроздовата реколта, остава да извършим още няколко важни неща в лозето за да създадем предпоставка за добра реколта през следващата година. Добрите лозари знаят, че 90% от хубавото вино се дължат на грижите и само 10% на технологията в избата.

Основно мероприятие в края на есента е дълбоката обработка на почвата в лозето. Тя трябва да се извърши на дълбочина не по-малко от 20 см.

Какво целим с тази обработка?

С нея подобряваме въздушният режим на почвата, с което предотвратяваме измръзване на корените Унищожаваме наличната плевелна растителност и заравяме дълбоко семената, от където те не могат да поникнат Унищожаваме механично намиращите се в почвата зимуващи форми на редица насекомни неприятели Заравяме болните листа и намаляваме инфекцията от болести и др.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));