Мероприятия в лозята.Присаждане на лоза чрез копулация на зелено.

След като сте спазили

правилата за подходящото време, преди самото присаждане, си подгответе калемите.

. Отрязвате леторасти от желания сорт, които да отговарят на степента на развитие (дебелина) на подложковите леторасти

. След това ги нарязвате на калеми с по една пъпка, като най-подходящи са тези с току-що развити летни пъпки. Отрезът се прави така, че над пъпката се оставят 2-2,5 см, а под нея цялото междувъзлие

. До момента на присаждането калемите поставяте в съд с вода. След това премахвате всички листа, колтуци, реси и мустаци от летораста, върху който ще сложите калема. Чрез опипване с ръка се намира мястото на летораста, където вдървесинената част преминава в невдървесинена и точно там се прави кос отрез. Той трябва да е от страната на пъпката, а дължината му трябва да е два пъти по-голяма от ширината

. След това вземате от нарязаните предварително калеми и на разстояние 0,5-1 см под пъпката правите същия отрез, както при подложката, така че двата отреза да съвпаднат

. Готовият калем се поставя веднага върху подложката, така че отрязаните части да се покрият напълно. Ако това не се получи с първия калем, правите отрез на нов калем, докато успеете

. Присаденото място увивате с памучен конец, който не се завързва, а само се усуква

. Ако присаждането е на приземно отглеждани лози, присаденото място се привързва към колче, а ако е на високостъблени лози с конструкции, привързването се прави на подходящо място, така че присадникът да е защитен от вятъра.

. Ако присаждането е сполучливо, след две-три седмици превръзката се разхлабва в зоната на спойката, а след пет-шест седмици се премахва

. Ако присаждането на зелено е било върху дивачка и са се прихванали повече от един калем, есента се оставя само един, а другите се премахват от дъно (те могат да се вкоренят отделно)

. Оставеният на дивачката калем се привързва към колче и след листопада се „потапя“ в изкопана за целта дупка, така че мястото на присадката да остане на повърхността на почвата.