Мероприятия в овощната градина.Многогодишните части на лозата понасят повече студ.

Многогодишните части

на лозата - рамене, кордони и стъбла са значително по-устойчиви на ниски зимни температури от пръчките и зимните очи по тях.

. Повреди от измръзване по тях могат да се появят едва след продължително въздействие на температури под минус 24°С.

. Студоустойчивостта на тези части се дължи на натрупаната с годините дървесина и намаленото водно съдържание в органите. Затова младите лозички на 2-3 години, които нямат достатъчно многогодишна дървесина и органите им съдържат повече вода, измръзват много по-често от стари лози.

Корените са най-чуствителното нещо на лозата и асмата!

. От всички органи на лозата корените са най-беззащитни към студа. Те са по-чуствителни от пръчките и зимните очи, и измръзват дори при температура минус 5 , , минус 7°С.

. Най-главното условие за успешното презимуване на лозите и предпазване на отделните им органи и части от измръзване има тяхната студоустойчивост.

. Отделните сортове лози имат различна устойчивост към ниски температури и тя се определя от протичащите в края на лятото и есента биологични процеси. Най-важни от тях са навременното преустановяване на растежа на леторастите и преминаване на зимните очи в състояние на покой, нормалното узряване на леторастите, закаляването на лозите преди настъпване на студовете.