Полезна информация за лозите.Сортът Мир изисква по-богати и плодородни почви.


Сортът Мир е получен от кръстосването на сортовете Чауш и Кардинал. Листът е средно голям до голям, дълбоко нарязан, петделен, отдолу слабо четинесто-мъхнат. Опашният вряз е отворен, сводест или лировиден. Дръжката на листа е къса, виолетово-червена.

Гроздът е средно голям, коничен, често крилат с едно крило, полусбит до рехав. Дръжката му е средно дълга, жилава. Средната маса на един грозд е около 380 г.

Зърното е едро , елипсовидно. Кожицата му е средно дебела, крехка, тъмночервена до синьо-черна. Консистенцията му е месесто-сочна. Вкусът му е слабо ванилен. В едно зърно има 1-2 семена. Средната маса на едно зърно е около 6,5 г.

Сортът Мир се отнася към групата на ранните сортове. Гроздето му узрява около средата на август.

Лозите са силно до буйно растящи, с висока родовитост. При високи формировки на отглеждане резитбата трябва да бъде предимно на чепове с по 2 очи и при необходимост да се оставят и 1-2 стрелки с по 4-7 очи. Средният добив от лоза при формировка омбрела е от 8 до 10 кг, а от декар - над 2000 кг. Подходящ е за асмовидно отглеждане. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Изисква по-богати и плодородни почви и напояване. Лозите са със сравнително добра устойчивост па ниски зимни температури. Имат добър афинитет с подложките. Гроздето е практически устойчиво на сиво гниене.

Сортът Мир е типичен десертен сорт. Кожицата и семената заемат малка част от масата на зърната. Във физиологична зрелост гроздето натрупва достатъчно захари - 16-17%, при титруеми киселини 6,31 г/л. Има много добра транспортабилност и запазва външния си вид след беритбата или оставено на лозите след узряване.

Сортът Мир може да се отглежда с успех до 600 м надморска височина.