Полезна информация за лозите.Сортът Загоре изисква по-плодородни почви.


Сортът Загоре е получен от кръстосването на сортовете Хибрид (Бикан X Риби мехур) и Кардинал. Листът е голям, дълбоко нарязан, петделен, слабо мрежестонабръчкан, отдолу четинест. Опашният вряз е затворен, понякога отворен, лировиден. Дръжката на листа е средно дълга, слабо четинеста.

Гроздът е голям, цилиндрично-коничен, рехав. Дръжката му е средно дълга , жилава. Средната маса на един грозд е 300 г.

Зърното е много едро, продълговато. Кожицата му е тънка, крехка, жълто-зелена. Консистенцията му е месеста, хрупкава, с неутрален хармоничен вкус. Средната маса на едно зърно е 6,5 г.

Сортът Загоре се отнася към групата на много ранните сортове. Гроздето му узрява през първата половина на август.

Лозите са силно растящи, с добро плододаване. Изисква резитба със смесени плодни звена - чепове с по 2 очи и плодни пръчки с по 10-12 очи или стрелки с по 4-7 очи. Средният добив от лоза при средностъблена формировка е 5 кг, а от декар - 1200 кг. Подходящ е за асмовидно отглеждане. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Лозите не са устойчиви на мана, оидиум и ниски зимни температури. Има добър афинитет с подложките. Изисква по-плодородни почви и напояване през вегетационния период.