Полезна информация за лозите.Сорт Наслада - гроздето узрява през втората половина на септември.


Сортът Наслада е получен при междувидова хибридизация от В. Вълчев и И. Иванов. Утвърден е от ДСК през 1976 г. Отглежда се на малки площи в района на Плевен и в опитните станции по сортоизпитване.

Листът е средно голям, слабо нарязан, три- до петделен, гладък, гол до слабо четинест отдолу. Опашният вряз е отворен, сводест, с плоско дъно. Дръжката на листа е къса до средно дълга, гола.

Гроздът е средно голям, коничен, рехав. Дръжката му е средно дълга, в основата вдървесинена, жилава. Средната маса на един грозд е 260 г.

Зърното е средно едро, почти сферично. Кожицата му е тънка, крехка, зеленикавожълта до кехлибареножълта. Консистенцията му е месесто-сочна, топяща се. Вкусът му е хармоничен, слабо мискетов. Средната маса на едно зърно е около 4 г.

Сортът Наслада се отнася към групата на късните сортове. Гроздето му узрява през втората половина на септември.

Лозите са силно растящи, с много добра родовитост. Подходяща резитба при стъблените формировки е смесената - на чепове с по 2 очи и на къси плодни пръчки с по 8-10 очи , но може да бъде и само на чепове с по 2 очи. Средният добив от лоза при формировка Гюйо е от 3 до 4 кг, а от декар - до 1000 кг. Този сорт грозде е подходящ за асмовидно отглеждане.

Сортът Наслада няма склонност към изресяване и милерандаж. Лозите му са слабо устойчиви на ниски температури. Те са практически устойчиви на мана и с повишена устойчивост на оидиум и на сиво гниене. Имат добър афинитет с подложките. Добре се развиват и плододават върху леки, плодородни почви.

По механичен състав на гроздето Наслада е междинен сорт - десертно-винен. Процентът на зърната в грозда е висок. Кожиците и семената съставляват малка част от масата на зърното. При технологична зрелост на гроздето съдържанието на захарите е между 18 и 20%, а на титруеми киселини - от 7 до 8 г/л. Гроздето може да се използва за консумация в прясно състояние и за приготвяне на сокове и на обикновени трапезни вина.

Сортът Наслада може да се отглежда в райони с надморска височина до 400 м.