Полезна информация за лозите.Мечта - десертен сорт грозде с мискетов вкус.


Сортът Мечта е получен от кръстосването на сорта Италия и Хибрид 29/12. Листът е средно голям, слабо нарязан, триделен или петделен, дебел, отдолу четинесто-мъхнат. Опашният вряз е отворен, стреловнден. Дръжката на листа е къса , виненочервена.

Гроздът е средно голям до голям, коничен, понякога крилат, с едно крило, полусбит. Дръжката му е средно дълга, жилава. Средната маса на един грозд е около 250 г.

Зърното е средно едро, почти сферично. Кожицата му е тънка, крехка, жълто-зелена до кехлибарена. Консистенцията му е месесто-сочна. Вкусът му е хармоничен, мискетов. Средната маса на едно зърно е около 4 г. В едно зърно има 2-3 семена.

Сортът Мечта спада към групата на много ранните сортове. Гроздето му узрява в началото на август.

Лозите са средно растящи, с много добра родовитост. При стъблени формировки на отглеждане резитбата трябва да бъде само на чепове с по 2 очи. Не е подходящ за асмовидно отглеждане. Средният добив от една лоза е около 4 кг, а от един декар - до 1300 кг.

Сортът Мечта не е склонен към изресяване и милерандаж. Има добър афинитет с подложките. Устойчивостта му на мана, оидиум и ниски зимни температури е слаба. Изисква леки, топли, плодородни почви.

По механичен състав на гроздето Мечта е типичен десертен сорт грозде. Кожицата и семената заемат малка част от масата па зърното. При физиологична зрелост гроздето съдържа от 16 до 19% захари и средно 6,3 г/л титруеми киселини. То е практически устойчиво на сиво гниене. Има добра транспортабилност. Предназначено е основно за консумация в прясно състояние.

Сортът Мечта може да се отглежда в цялата страна при надморска височина до 800 м.