<strong class=Алфонс Лавале" title="Алфонс Лавале" align="left" />Полезна информация за лозите. Алфонс Лавале е десертен сорт грозде, който е подходящ и за асмовидно отглеждане. Алфонс Лавале произхожда от Франция.

Разпространен е масово в редица лозарски страни, като Франция, Израел, Алжир, САЩ (Калифорния) и др. В България е внесен след 1960 г. и заема сравнително малки площи.

Листът на сорт  Алфонс Лавале е средно голям до голям, средно дълбоко нарязан, слабо мрежесто набръчкан, петделен, отдолу силно четинесто-мъхнат. Опашният вряз е отворен, лировиден. Дръжката на листа е средно дълга, към основата слабо виненочервена.

Гроздът на сорт  Алфонс Лавале е средно голям, цилиндрично-коничен, понякога крилат с едно крило, рехав до полусбит. Дръжката му е дълга, дебела, жилава. Средната маса на един грозд е около 280 г.

Зърното на сорт  Алфонс Лавале е едро до много едро, овално , често слабо сплеснато, понякога с очертани надлъжни ребра и вдлъбнатина на върха. Кожицата е дебела и жилава, синьо-черна, с дебел восъчен налеп. Консистенцията е месеста. Вкусът е неутрален, слабо тръпчив. Средната маса на едно зърно е 6-7 г.

Лозите са силно растящи, с много добра родовитост. Изисква резитба само на чепове с по 2 очи. Средният добив от лоза при стъблена формировка е 5-6 кг, а от декар - около 1500 кг. Изисква сравнително богати почви - хумусно-карбонатни и други по-леки по механичен състав почви. Сорт  Алфонс Лавале е подходящ и за асмовидно отглеждане.

Алфонс Лавале принадлежи към групата на късните сортове. Гроздето му узрява през втората половина на септември.

По механичен състав на гроздето Алфонс Лавале е типичен десертен сорт. При консумативна зрелост гроздето съдържа около 15-16% захари и 6,5 г/л титруеми киселини. То е с много добра транспортабилност и съхраняемост. Подходящо е за по-дълго съхраняване в хладилни камери и при естествени условия.

При неблагоприятни условия по време на цъфтежа се наблюдават изресяване и милерандаж. Сортът грозде Алфонс Лавале е сравнително устойчив на сиво гниене. Лозите не са устойчиви на ниски зимни температури. Има добър афинитет с разпространените у нас подложки. Реагира добре на напояване, въпреки че е сравнително сухоустойчив. За да се осигури по-добро оплождане, изисква премахване на част от листата около съцветията преди цъфтежа.

Алфонс Лавале трябва да се отглежда като един от едроплодните високородовити десертни сортове грозде, подходящ за консумация в прясно състояние и за съхраняване през зимата.