Полезна информация за лозите.Гроздобер.


Гроздоберът е заключителният етап от ежегодните грижи за лозовите насаждения. От бързото и навременно прибиране и оползотворяване на обраното грозде зависят крайните икономически резултати.

Бране на десертни сортове

Гроздето се бере в технологична зрелост, наречена още консумативна. Технологична зрелост на гроздето е тази, при която гроздето има най-високи вкусови качества, съчетани с красив външен вид на грозда.

Тук захарите също могат да се определят по лабораторен път , но много по-голямо внимание се обръща на органолептичната преценка и на външния вид на грозда.

Десертното грозде се бере в сухо време, след вдигане на росата. След дъжд гроздоберът се прекратява най-малко за 24 часа. Гроздето се бере на няколко пъти (2-5), като се започва от зрелите, здрави и качествени гроздове и се внимава да се запази восъчният налеп и да не се повреждат зърната.

Набраното десертно грозде веднага се откарва в манипулационния пункт, където след почистване на болните, изсъхналите и недоразвитите зърна се нарежда в щайги в един ред. Така нареденото грозде се реализира на пазара или се откарва в хладилници за съхраняване. Част от него се преработва в безалкохолни продукти (гроздов сок, компоти и др.).

Бране на винени сортове

Гроздето за вино се бере в технологична зрелост. Технологична зрелост е онази, при която гроздето е най-подходящо за съответен вид преработка.

Технологичната зрелост на гроздето се изразява чрез съотношението на захарите и киселините и се определя чрез периодично проследяване на динамиката на натрупването им.

Брането на гроздето се извършва по два начина: ръчно бране и механизирано извозване на гроздето от междуредията до преработвателния пункт или пълно механизиране на брането и извозването.

При ръчното бране на гроздето с оглед получаване на по-качествени вина желателно е гроздето да се обира на два пъти - първо се берат по-узрелите гроздове, а след 10-12 дни се берат и останалите.

Механизираното бране се осъществява чрез гроздокомбайни, които на вибрационно-брулещ принцип обират само зърната. Обраните зърна, след очистването им от примесите на листа, леторасти и други се натоварват на съпътствуващи движението на комбайна ремаркета и се откарват до преработвателния пункт, където се преработват в алкохолни или безалкохолни продукти.