грозде.html" itemprop="url"> Червени безсеменни сортове грозде

Червени безсеменни сортове грозде

РУСАЛКА З

Създаден е в НПСК " Г. Димитров" в Пловдив от чл,- кор. Минчо Кондарев и колектив. Утвърден е за нов и оригинален безсеменен сорт през 1987 г.

 

Русалка 3 е ранозреещ сорт. Гроздето узрява към 10-15 август. Дължината на вегетационния период е 114 дни. Лозите се характеризират с много добър растеж. Много добра родовитост реализира при формировка Омбрела с височина на стъблото 160 см и свободно падащи леторасти. Средният брой гроздове на лоза е 16,7. Средно тегло на грозд - 400 г, от лоза - 6,680 кг , а от декар - 2000 кг. Гроздът е коничен, крилат, полусбит. Зърното е едро - 4,9 г, почти кръгловато, месесто, хрупкаво, сладко, с приятен вкус.

Кожицата е средно дебела, плътна, но крехка и не се чувства при ядене, обагрена е тъмносиньо, покрита с восъчен налеп. В зърното има 1-2 недоразвити семена, кухи, които не се чувстват при ядене. Подходящ е за консумация в прясно състояние.

КОНДАРЕВ 10

Създаден е от чл.- кор. Минчо Кондарев маточното лозе на с. Марково, Пловдивско. Сортът е утвърден като нов и оригинален безсеменен сорт през 1991 г.

Дължината на вегетационния период е 138 дни. Гроздето узрява в първите дни на септември. Лозите имат силен растеж и много добри показатели на родовитост.

Гроздът е голям (600-650 г), коничен, понякога цилиндричен, полусбит. Зърното е едро (6,57/ г), продълговато, без семена. Кожицата е тънка, крехка, обагрена тъмносиньо, при дръжчицата - по-светло. Консистенцията е месеста, сочна, сладка, приятна за ядене, без горчив вкус. Съдържанието на захари е 15,9 %, а киселините са 6,2 г/л. Средният добив от една лоза е 9,2 кг, а от декар - 2760 кг. Сравнително устойчив е на сиво гниене. Присаден на подложките СО4 и 41 Б, се развива и плододава много добре.

ВИТА

Безсеменният сорт Вита е създаден в ИЛВ в Плевен чрез кръстосване на сортовете Мискет дунавски и Султанина от Васил Вълчев, Йордан Иванов и Трифон Трифонов.

Утвърден е като нов и оригинален безсеменен сорт през 1988 г. Лозите имат умерен до силен растеж и много добра родовитост. Причислен е към групата на среднозреещите сортове. При условията на Плевен узрява около 12-15 септември.

Гроздът е с тегло 200-250 г, цилиндричен, рехав, с къса здрава дръжка. Зърното е средно едро (3,5 г), сплеснато или сферично, често с надлъжни вдлъбнати ивици. Кожицата е дебела и крехка, розово-червена до тъмносиня до добро узряване, със силен восъчен налеп. Съдържанието на захари е 20,8%, а на киселини - 4,3 г/л. Средният добив от лоза е 3,3 кг, а от декар между 800 и 1000 кг. По механичен състав на гроздето сортът е типично десертен, а по характер на безсеменност - партенокарпен.

Гроздето има добра съхраняемост и транспортабилност.

(Из книгата "Сортове лози - българска селекция")