Полезна информация за земеделските култури.Сеитба на зърнени бобови култури.


Подготовка на семената

Семената трябва да са чисти и с висока кълняемост. Повредените от зърнояди семена се отстраняват чрез потапяне в разтвор на амониева селитра или готварска сол. Срещу гъбните болести семената се обеззаразяват. Ако в почвата няма от съответните раси грудкови бактерии (което у нас се среща по-често при соята), необходимо е семената да се заразят с тях преди сеитбата. Заразяването трябва да се извърши на сянка, тъй като преките слънчеви лъчи убиват грудковите бактерии. Освен това, когато се заразяват с грудкови бактерии, те не трябва да се обеззаразяват с други препарати срещу болестите. Ако обеззаразяването е наложително, то трябва да стане много по-рано - най-малко един месец преди сеитбата.

Време за засяване

Зимните форми грах се засяват през есента, когато се засява пшеницата. Пролетните форми грах, лещата и нахутът се засяват рано през пролетта (февруари-март). По-късно се засяват топлолюбивите видове - соята и фасулът. В зависимост от районите соята и фасулът се засяват най-често през първата половина на април в Южна България и през втората му половина в Северна и в Югозападна България.

Начини на засяване

Засяването се извършва на редове със сеялки. Междуредовите разстояния при лещата и граха обикновено са 10-15 см, а при фасула и соята - 45-50 см. При поливни условия, ако ще се напоява гравитачно, фасулът и соята се засяват и лентово - на 4-редови ленти, като разстоянието между редовете е 40 см, а между лентите - 60-70 см. Нахутът се засява по-често като слят посев на междуредово разстояние 10-15 см, а ако ще се окопава - на 45-50 см.

Сеитбени норми

Количеството на семената, които са необходими за засяването на един декар, са следните (в хиляди броя): при лещата 250-350, при граха 100-120, при нахута 40-50, при фасула и при соята 30-35. В зависимост от едрината и масата им толкова семена се съдържат в 8-10 кг леща, в 20-25 кг грах, в 12-15 кг нахут, в 8-14 кг фасул и в 6-8 кг соя. Със сеитбената норма се регулира и гъстотата на посева, затова по-късно през вегетацията обикновено разреждане на растенията не се прави.

Дълбочина на засяване

При лещата тя е 2-4 см, при фасула и соята - 3-5 см, при граха и нахута - 6-8 см. Първата цифра е за сеитба при влажна почва, а втората - при по-суха, когато веднага след сеитбата е необходимо да се извърши и валиране на посева.