Полезна информация за земеделските култури.Царевица - грижи през вегетацията.


Основна грижа през вегетацията е борбата с плевелите. В съответствие с изискванията на екологосъобразното земеделско производство акцентът трябва да падне върху механичните начини за борба с плевелите при царевицата. За целта 3-4 дни след сеитбата площта се бранува. Брануването е ефикасно, когато плевелите са във фаза покълнване-поникване. Бранува се и след фаза 3-ти лист, евентуално и във фаза 4-ти - 5-и лист. През вегетацията царевицата се бранува в горещите часове на деня, когато растенията не са така податливи на нараняване (поради по-малкия тургор на клетките). Във фаза 3-ти - 5-и лист се извършва първото окопаваме на царевицата на по-голяма дълбочина - 10-12 см. Следващите окопавания се изпълняват по-плитко с 2-3 см, тъй като кореновата система се развива и хоризонтално и има опасност от повреждането й. С последното окопаване растенията леко се загърлят.

Освен по механичен начин плевелите се унищожават и с хербициди. Това е единствено възможният начин в случаите, когато царевицата се отглежда без обработка на почвата.

Досегашните наблюдения показват, че резултатите са най-добри, когато се прилага интегрирана борба с плевелите чрез рационалното им механично и химично унищожаване.

Важна грижа през вегетацията е напояването на царевицата, която е най-отзивчива на поливане през фаза изметляване и цъфтеж. Според, състоянието на времето и почвената влажност с поливането може да се започне и преди изметляване. През този период почвената влажност трябва да е 75-85% от пълната полска влагоемност. Поливните норми са 60-80 м3, а напоителните - 200-500 м3. У нас най-често се прилага гравитационното напояване. За целта площта се подготвя, докато царевицата е дребна или преди поникването й. По най-високите точки на полето се прекарва напоителен канал, чрез който водата се подава в браздите, направени в междуредията. Важно условие за качествено напояване е доброто подравняване на площите. При такива случаи дължината на браздите за ефективно подаване на водата може да достигне 150-250 м.

Напояването на царевицата чрез дъждуване също е възможно, но за целта фермерът трябва да разполага с подходяща дъждовална техника. При този начин на поливане водата се разпределя по-равномерно и разходът й е по-икономичен.