Полезна информация за земеделските култури.Низане и сушене на тютюн.


Набраните листа от ориенталския тютюн се нанизват на низи още същия ден. Низането на тютюна се извършва главно ръчно. Листата се пронизват през главния нерв със специални игли, дълги 20-30 см и широки 0,5 см. В ухото на иглите се вдява здрав канап, дълъг 2 ,5-3 м. Върху него се преместват нанизаните на иглата листа и се оформят т.нар. низи”. За низане се използват и двойни игли, дълги 70-80 см. Създадени са и машини за низане, шиене и връзване на листата.

Ориенталският тютюн обикновено се суши на слънце, като низите се окачват на рамки, които се нареждат на дървени скелета. Най-често сушенето става в полиетиленови палатки. Използват и специални сушилни за сушене на тютюн. Сушенето може да стане и без низане (безнизово), като листата се набождат на два реда дълги шишове, закрепени за рамки-касети. Те се сушат в специални сушилни с топъл въздух.

При тютюна Виржнния листата не се нижат. Те се предават сурови. Сушат се в специални сушилни, навързани на летви или набодени на шишове върху рамки-касети с топъл въздух.

Листата от тютюна Бърлей се сушат на сянка в специални сушилни или в полиетиленови палатки.

Правилното сушене на тютюна има изключително значение за качеството на листата. При него се наблюдават 2 фази. Първата, наречена нажълтяване, при слънчево сушене трябва да премине на сянка, а в сушилните - при по-специален режим на топлина и влага. През нея става разпадане на сложните органични съединения - разграждат се хлорофилът и белтъчините, намалява никотинът, изчезва скорбялата и т.н. Тя завършва с нажълтяването на листата. Ако през нея листата се изсушат бързо, те остават зелени, с повече белтъчни вещества и никотин и са по-некачествени.

През втората фаза става изсушаване на листата, като клетките умират от обезводняването. Изсушаването трябва да стане бързо на слънце или при друг режим в сушилни камери, за да се фиксира цветът на листата и да се спрат промените в тях.

Изсушените листа късно през есента се подлагат на т. нар. производителска манипулация. Тя включва навлажняваието на листата, сортирането им по беритби и оцветяване, групирането им в пастали (снопчета) от по 60-70 листа при ориенталския и 25-30 при Бърлей, отлежаването в истифи и балирането в бали по 20-25 кг.