Полезна информация за земеделските култури.Мак - най-добре се развива на богати и структурни почви.


Макът се отглежда като маслодайно растение за семената и като лекарствено за опиума и съдържащите се в него алкалоиди. Семената съдържат около 50% мазнини и 20% суров протеин. Използват се широко в сладкарската и в хлебната промишленост. Опиумът и алкалоидите морфин, кодеин, папаверин и др. се използват за получаването на лекарства.

У нас добивите от мак са средно 53-30 кг семена и 1,5-2 кг суров опиум от декар.

Културният мак (Papaver somniferum) е едногодишно тревисто растение от сем. Макови (Papaveraceae), род Papaver.

У нас е райониран сортът Пловдивски 360. Той е зимна форма и изискванията му към климатичните фактори са подобни на зимната пшеница.

Макът се развива най-добре на богати и структурни почви с по-лек състав, които не образуват дебела кора.

У нас се засява след ранни зърнени бобови или зимни житни култури. Подготовката на почвата се състои в оран на 22-25 см веднага след прибирането на предшественика с едновременно брануване. До сеитбата се извършват още няколко повърхностни обработки. Непосредствено преди сеитбата площта се валира, за да се засеят семената на твърдо легло. Тори се предимно с минерални торове - 8-10 кг азот, 10-12 кг Р2О5, и 5-6 кг К2О на декар.

Сеитбата на мак се извършва от 20 септември до 10 октомври непосредствено преди засяването на пшеницата. При отглеждането на мака за опиум и семе той се засява на междуредово разстояние 50-60 см и дълбочина 1,5-2 см. Сеитбената норма е 0,4-0,6 кг семена на декар. Веднага след засяването посевът се валира.

Отначало растенията се развиват бавно. Ако се образува почвена кора, бранува се с ротационна брана напречно на редовете. Рано напролет посевът се разрежда, като растенията се оставят през 10-15 см в реда. През вегетацията се извършват и 2-3 окопавания, а при възможност за напояване се правят и 2-3 поливки.

Добиването на суров опиум става през фазата техническа зрелост на кутийките, като те се обрязват със специални ножчета. Изтеклият млечен сок се втвърдява и на другия ден се прибира, като се остъргва внимателно. Семената се прибират в пълна зрелост ръчно или със зърнени комбайни.

Семената на маковите растения не съдържат млечен сок, но могат да бъдат замърсени с алкалоиди като резултат от увреждане на плодната кутийка от насекоми или недобри практики при събиране на реколтата. Видът на маковото растение и условията на отглеждане (сушави години, образуването на микотоксини) са фактори, които също могат да окажат влияние на съдържанието на алкалоиди в семената.

Максимално съдържание на алкалоиди в маковите растения - 23% , е установено в стените на чашката на плода, около 15% в семенника и само 3-4% в семената.

Най-важният алкалоид на опиума е морфина, който присъства в най-голямо количество - около 12%, като в зависимост от произхода варира между 7-20%. Други важни алкалоиди на опиума са кодеин (средно 2%: от 0,3 до 6%), тебаин (приблизително 0,5%: от 0,2 до 1%), папаверин (приблизително 1%: от 0,5 до 3%) и носкапин (5%: от 2 до 12%; първоначално наричан наркотин).

Консумацията на храни съдържащи маково семе, които са замърсени с алкалоиди на опиума, може да доведе до негативни за здравето ефекти, а също и до наличието на детектируеми нива от свободен морфин в кръвта и урината, достатъчни да повлияят на тестовете за злоупотреба с медикаменти.

В Европейския Съюз не е въведено законодателство и по отношение на отглеждането на макови растения. В някои европейски страни производството е забранено, а в други (напр. Германия) е разрешено само отглеждането на такива видове, които са с ниско съдържание на алкалоиди. В Унгария са регламентирани две групи от видовете мак:

за индустриални цели - в които общото съдържание на алкалоиди е над 0.7% в сухите плодни чашки; за хранителни цели - съдържащи до 0,7% алкалоиди.

За първата категория са дадени точни инструкции как да се използват растенията и семената, и другите части на растението. Въведени са и някои изисквания за производителите и по отношение на категорията за хранителни цели.